Regeringen håller presskonferens. Foto: TT

En rimlig chans

Personer som fått vänta längre än 15 månader på besked om sin asylansökan ska kunna söka ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att gå färdigt gymnasieskolan. Det kommer att gälla dem som kommit före 24 november 2015. Uppehållstillståndet ska gälla i fyra år. Efter det måste personen skaffa arbete och ansöka om permanent uppehållstillstånd för att få stanna.
Det gäller inte alla ensamkommande som vill studera, utan dem som blivit myndiga under processen och tiden i Sverige. Det finns också ett undantag: de som begått brott får inte stanna. Den klausulen blir sannolikt populär bland i alla fall Socialdemokraternas väljare.
Miljöpartiet har fått gå med på justeringar i EBO-lagen, som tidigare gjort att den som kunnat hitta eget boende kan bosätta sig var hen vill. Detta har enligt S lett till trångboddhet och indirekt bostadslöshet, när många skriver sig på samma adress för att få möjlighet att bo nära släktingar och vänner, men inte kan bo i en redan överfull lägenhet. Ensamkommande ska nu inte längre kunna välja var de vill bo.
Det är alltid tråkigt när valfrihetsprinciper för individen sätts ur spel. Det är begripligt att man i en främmande, ny miljö vill ty sig till folk man känner, eller åtminstone känner igen. Men det finns en poäng i att det skapat segregation att så många nykomna valt samma ställe, vilket lett till sociala utmaningar.
Regeringen sade vid presskonferensen om överenskommelsen att de anser att åldersbedömningar är en viktig del av processen. Här kan man lägga märke till att rättsläkare och barnläkare har ifrågasatt hur de genomförs i nuläget.
Ungdomarna har kommit hit med ett hopp om ett bättre liv. I Sverige har de utsatts för en lång och tärande väntan, som ofta överstigit 15 månader. Det är rimligt att de får en chans till en utbildning som kan hjälpa dem senare i livet, oavsett om det är här eller någon annanstans. De har gjort allt rätt i sin asylansökningsprocess.

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×