Flaggan var hissad och marschallerna bra. Därinne stod framdukat till fest. Men Carla Nilssons 99-årsdag blev inte vad hon tänkt sig.

99-årsdagen gick i moll för Carla

ÖNNEKÖP Flaggan var hissad, marschallerna brann utanför och därinne stod borden framdukade för fest. Men Carla Nilsson i Önneköp fick inte beskedet hon ville ha på sin 99-årsdag, att äldreboendet Önnebo skulle få vara kvar. I dag bor hon ensam där – alla de andra har flyttats till andra boenden.

Kvällen före skulle Hörbys socialnämnd avgöra om Önnebo fick vara kvar.
Majoriteten bestämde, med röstsiffrorna 11-2, att ärendet varit otydligt när det behandlades i fullmäktige. Det blev återremiss och det ska nu förtydligas i kommunstyrelsen och sedan återigen i kommunfullmäktige.

Skånskan har tidigare berättat om de många turerna kring Önnebo som slutade med att Hörbys politiska majoritet sprack. Centerpartiet bestämde sig under budgetprocessen för att Önnebo borde få finnas kvar som äldreboende- och fick med sig en fullmäktigemajoritet.
Men motståndarna hävdade att fullmäktigediskussionen bara handlade om själva byggnaden Önnebos framtida öde – och att den lika gärna kunde bli LSS-boende.

Carla Nilsson hade bjudit in till födelsedagsfest vid 14-tiden i går. Nu blev det en tillställning med mycket vemod – och en del ilska.

Döttrarna Gunnel Nilsson och Sonja Persson och deras män var besvikna. Carla Nilsson har fått besked att hon ska vara ute 15 december.
– Det känns tomt här nu när alla de andra flyttat.
De hoppas att fullmäktige än en gång fastställer sitt beslut att Önnebo ska få vara kvar som äldreboende och att mamma ska kunna flytta tillbaka.
Döttrarna bor i Hörby men kör gärna till Önneköp där Carla Nilsson bott sedan 1950.

Vad tycker ni om att en del politiker valde att tolka kommunfullmäktiges beslut som att det inte gällde att Önnebo skulle vara kvar som äldreboende.
– Det är en ynkedom. Alla andra tolkade det som att det handlade om äldreboendet, säger Gunnel Nilsson.

De är också kritiska till att socialnämndens ordförande Hans Frank (L) inte fört upp Önnebo i socialnämnden från början.
– Det är inget beslut för verksamheten att ta. Han har agerat mer som en tjänsteman än politiker, säger Gunnel Nilsson.
Hans Frank röstade emot återremissen i socialnämnden tillsammans med politiske vilden Gertie Holst.
– Men nämnden tog beslutet och det är helt okej med mig. Det ska inte finnas otydligheter, säger Hans Frank, som ansåg att det var tydligt att fullmäktigediskussionen handlade både om äldreboende och LSS – och att förvaltningen kunde välja.
– Och vi har kö till LSS-boende, till sådana som behöver särskilt stöd i sitt boende. Däremot har vi inte kö till äldreboende, säger han.

Är det inte väldigt synd om den gamla damen som bor kvar ensam på Önnebo?
– Det känns inte alls bra. Men vi har ett annat äldreboende i Hörby där vi gjort i ordning till henne och dit hon kan flytta när hon vill. Kontraktet på hennes nuvarande boende upphör 31 december. Efter det finns ingen verksamhet på boendet när de som drivit den lämnar.
Hans Frank vill inte sia om utgången när fullmäktige behandlar ärendet nästa gång.

Socialchefen i Hörby, Eva Klang Vänerklint, har på Skånskans begäran lämnat en skriftlig redogörelse för förvaltningens agerande kring Önnebo.
Enligt henne kan det kosta kommunen 7,5 miljoner om året att ha kvar Önnebo som äldreboende.
– Hörby har överskott på särskilt boende för äldre, men ett stort akut behov av gruppbostäder för personer inom LSS, säger Eva Klang Vänerklint och tillägger att det sammanföll med att Långaröds Hemservice sade upp avtalet om att driva Önnebo.
– Det står idag sju personer med LSS-beslut i kö i Hörby, varav två har väntat på verkställighet i sju respektive åtta månader. Att inte verkställa LSS-besluten skulle kosta 2,3 miljoner kronor. Om Önnebo ska drivas vidare som äldreboende krävs att personal och övriga organisatoriska förutsättningar är på plats. Merkostnaden för detta är 5,2 miljoner kr årligen, säger Eva Klang Vänerklint.

Hans Frank berättar att Hörby satsar på att hålla de äldre i form. Alla över 75 i kommunen får gå gratis på gym. Klarar de inte av att gå dit – då kommer gymmet hem till dem istället.
– Det får effekt ganska snabbt och det är bland annat därför vi inte har någon kö till äldreboende, säger han och citerar en rapport från Socialstyrelsen som heter Leva.
I den säger staten att dagens äldre är beroende av vård i snitt 5,5 år mot slutet av sina liv.
– Om vi ska klara åtagandet mot de äldre gäller det att vi håller oss så friskare att vi bara behöver vård i tre år, säger Hans Frank.

Blir det inte lite missvisande när du säger att det inte finns någon kö till äldreboende – det är väl så att en biståndshandläggares krav för att få flytta dit är ytterst stränga?
– Det är myndighetsenheten som gör en bedömning. Man gör en individuell prövning. Om man kan bo kvar hemma – med stöd naturligtvis – så ska man göra det. Den dagen man blir för sjuk, eller att det finns andra orsaker, så kan man få flytta.

Men om man känner sig ensam?
– Ensamhet är inget vårdbehov. Det måste finnas ett vårdbehov för att få flytta till ett äldreboende. Är man ensam får man hantera sin situation. Det är ofta ett argument, att man är så ensam att man vill bo på ett äldreboende. Men så är inte situationen idag. Man måste ha ett vårdbehov för att få bo på ett särskilt boende.

Frank pekar på statistik som visar att antalet personer som är äldre än 80 ökar rejält de närmaste åren.
– Alternativet är att höja skatten och bygga mer. Men jag tror inte att kommuninvånarna är intresserade av det heller. Vår ambition är att de äldre ska leva ett gott liv i hela sitt liv.

Läs mer:

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

  • Ja (52%, 200 Röster)
  • Nej (48%, 185 Röster)

Antal röster: 385

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev