Mer trygghet för resenärer är huvudsyftet med övervakningen av trafikterminalen.

Trafikterminalen läggs under luppen

sjöbo Vad har gjorts för att platsen där Sjöboborna upplever mest otrygghet ska bli tryggare och har det arbetet fungerat?
Det ska kommunens risk- och sårbarhetsgrupp analysera.

Sedan tidigare är det ett medborgarlöfte att förbättra säkerheten kring trafikterminalen: området där Sjöboborna känner sig allra mest otrygga enligt den senaste trygghetsmätningen.

Åtgärder som satts in har bland annat varit väktare som till och från besökt platsen och kameraövervakning.
Kommunens risk- och sårbarhetsgrupp, RSA, ska nu analysera säkerhetsarbetet som gjorts på området, hur det har fallit ut, hur det kan förbättras och även brottsstatistik för området.
– Det gäller att inte gapa efter för mycket utan ta område för område. Därför startar vi med ett inrutat område som trafikterminalen, säger Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande och pekar på att andra områden kan bli aktuella senare.
Han nämner bland annat förbättrat belysning och att förlägga en träffpunkt där, som inte har med resande att göra, som förslag som kan bli aktuella för att öka känslan av trygghet.
Nästa år träffas sedan det lokala Brottsförebyggande rådet, Brå, i februari för att diskutera vad RSA-gruppen kommit fram till.
I lokala Brå sitter bland andra kommunens gatu- chef, kommundirektören och chefen för familjeförvaltningen. Därefter kan RSA och kommunens olika verksamheter få punkter att jobba med.
– Det kan röra allt från gatu- och park till socialtjänsten. Vem som sen får ett uppdrag diskuteras i lokala Brå, säger Magnus Weberg.

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×