Det sociala toppmötet i Göteborg handlade om viktiga frågor som EU inte kan negligera. Foto: TT

Det sociala EU behövs

De sociala frågorna skall lyftas i EU! Bra! EU skall vara ett freds- och välfärdsprojekt. Till för människorna. Det är en överlevnadsfråga för EU!
För mig är det därför obegripligt att flera borgerliga partier, som det måste tolkas, motsätter sig arbetet med att lyfta sociala frågor i EU.

Om EU skall kunna hålla ihop räcker det inte med att diskutera fri rörlighet för människor och kapital, företagens villkor, staters underskott, säkerhets- och miljöfrågor. Även de ökande klyftorna måste lyftas. Klyftor som delvis har sin orsak i globaliseringen och den fria rörligheten. Klyftor som också bidrar till att klyva Sverige regionalt.

Radikalisering, social oro och populism breder nu ut sig. Brexit är ett resultat av människors oro och missnöje.
Vi ser saker också i Sverige främst inom bygg- och transportsektorn. Människor som arbetar under slavliknande förhållanden. Företag som gör rätt för sig drabbas.
Nu påstås det av vissa att besluten i Göteborg innebär en utvidgning av unionens befogenheter eller uppgifter. Andra talar tvärt om att det är ”snömos”, mycket väsen för ingenting.

Båda uppfattningarna är felaktiga. Upplägget är en metod som bl. a används i klimatarbetet. Man sätter upp mål som staterna själva skall ta tag i och genomföra. Genom uppföljning ökar pressen på staterna att uppfylla målen.
Allt kommer inte att genomföras och i varierande grad av olika stater. Något kommer att falla ut!
Om det sen skulle visa sig att det behövs överstatliga beslut får vi ta den diskussionen då. Förhandla och hitta lösningar. Kanske till och med gilla.
Vi kan ju inte motarbeta de ansträngningar som görs bara för att det kan komma förslag som vi inte tycker om!

För i varje fall Centerpartiet och Liberalerna bör det vara självklart att bejaka arbetet med att lyfta de sociala frågorna. De gör ju anspråk på att vara socialliberala partier.

Att ha lagar och överenskommelser som förhindrar exploatering av arbetskraft, balans mellan arbete och kapital och balans mellan ekonomisk frihet och social rättvisa.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×