Bättre information om pensioner

Hur mycket får du i pension och från vilka källor? Hur mycket måste man spara själv och i vilka former? Alla medborgare borde veta det för att kunna planera sin ekonomi. Men det blir allt svårare. Valfrihet och förändrade förutsättningar, som prognoser om att den allmänna pensionen blir lägre framöver, gör att man måste tänka om.
När man ändrar förutsättningarna måste man berätta detta för medborgarna och varsko om att man kanske måste arbeta hårdare själv. Det verkar finnas en övertro på att det är uppenbart för alla hur det fungerar.
Vet gemene man vad som avgör vilken slutsumma de faktiskt får? Sannolikt vet till exempel inte 90-talister att deras allmänna pension enligt nuvarande prognoser kommer att vara nere i 41 procent av lönen, vilket för de flesta kommer att vara omöjligt att leva på.
Ledarredaktionen kontaktas ibland av läsare med frågor på något som skrivits om pension. Folk vet inte tillräckligt för att kunna fatta beslut som gynnar dem långsiktigt. Man kan också titta på de frågor som ställs till Svenska Dagbladets rådgivningsspalt om ekonomi. Folk förstår inte upplägget och känner oro och förtvivlan över hur det ska bli när de eller en partner pensioneras.
Det är inte i sin ordning. Pension är ett av de viktigaste ekonomiska beslut man fattar under sitt liv. Man kan som medborgare förvänta sig att få information om hur det fungerar, på samma sätt som att man får lättfattlig information om hur man röstar. De orange kuverten är ett försök att kommunicera kring detta. Men frågorna som ställs och valen folk träffar visar på att det inte är tillräckligt.
Från regeringens sida bör man överväga att sammanställa och skicka ut en ny, mycket lättfattlig, sammanfattning av hur pensionssystemet fungerar och hur det kommer att fungera i framtiden, gärna på ett antal språk. Varken medborgarna eller staten vinner på att förvirring råder kring något så viktigt.

Dagens fråga

Firar du Lucia på något sätt?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev