Två husvagnar till tas in för nyanlända

STAFFANSTORP Trots kritik mot husvagnsboendet tecknar nu Staffanstorps kommun avtal om ytterligare två husvagnar där nyanlända kommer att placeras.
Men politikerna är inte eniga om beslutet.

Avtal om ytterligare två husvagnar som ska bli akutbostäder för nyanlända mötte motstånd från Socialdemokraterna när ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott.
– Husvagnarna beställs eftersom de behövs, säger kommunstyrelsens ordförande, Christian Sonesson (M) i en kommentar.

Socialdemokraterna yrkade avslag.
– Det är uppenbart att Staffanstorps bostadsförsörjningsansvar, som kommunerna har enligt lagen, har havererat, skriver Pierre Sjöström i den reservation som S lämnat in i ärendet.
Han yrkade avslag på att teckna nytt avtal för ytterligare två husvagnar som ska ställas upp tillsammans med de som redan finns, ute på Hemmestorp.
– Detta strider helt mot kommunens strategi för nyanlända, skriver S i sin reservation.
Där står bland annat att ”mottagandet ska inom alla områden präglas av en välkomnande och konstruktiv andra med målet att skapa en trygg tillvaro genom att bidra till den lärprocess som det innebär att finna sig tillrätta i ett nytt hemland”.

I flera intervjuer har kommunalrådet Christian Sonesson (M) hänvisat till att husvagnar är den akutlösning som kommunen har i nuläget, när Migrationsverket skickar nyanlända till rådhuset utan att bostad för dem är ordnad. Kommunen har inga lediga bostäder som står och väntar, har Christian Sonesson sagt, senast i ett inslag om husvagnsboendet i Svt:s Aktuellt på tisdagskvällen där även arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) kommenterade husvagnsboendet i Staffanstorp.

Ylva Johansson instämde i att det är svårt med bostäder för alla men hävdade att det inte är svårare för Staffanstorp än för andra, liknande kommuner.
Det är tio år sedan det byggdes hyreslägenheter i Staffanstorp, enligt Pierre Sjöström (S).
– Därför yrkade vi att Staffanstorps SCAB ska få i uppdrag att bygga 20 mindre lägenheter enligt Perstorpsmodellen samt att studentlägenheterna på Valhallavägen i första hand ska upplåtas till nyanlända.
– Jag är väl medveten om att det kommer kritik om vi låter nyanlända få företräde till exempelvis små lägenheter och studentlägenheter, men vi måste få bort husvagnsboendet. Att det inte finns bostäder är inte de nyanländas fel. Skulden ska inte läggas där utan på dem som inte byggt. Det drabbar både ungdomar, våra äldre, nyanlända och socialt utsatta, säger Pierre Sjöström.
Christian Sonesson tillbakavisar förslaget om 20 lägenheter.
– Det beredda förslaget handlade inte om 20 Perstorpslägenheter. S hade inte lyft frågan med majoriteten innan mötet. Det fanns inga kalkyler eller ens något förslag på plats var de skulle byggas. Det går inte att på sittande möte fatta den typen av beslut, säger Christian Sonesson.

S-förslaget avslogs i kommunstyrelsens arbetsutskott.
År 2011 sålde kommunen ut allmännyttan och kvar i kommunens ägo finns 28 lägenheter/hus som nu används till bland annat nyanlända. Inga barnfamiljer placeras i husvagnar.

Dagens fråga

Har du drabbats av E6:ans avstängning?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×