Liberaler beredda att offra badet

höör Höörs skattenivå riskerar att hindra inflyttning och nyetablering av företag. Det menar Liberalerna som istället lanserar en skattehöjning på 54 öre i sin skuggbudget.
– Majoritetens skattehöjning visar hur illa den ekonomiska politiken har skötts under mandatperioden, säger Marianne Lundgren (L), ersättare i kommunstyrelsen.

Liberalerna som sitter i opposition har lagt fram en skuggbudget och kallar majoritetens budgetförslag schizofrent eftersom man lägger fram en kraftig skattehöjning på 95 öre och ett sparpaket där 25 miljoner ska sparas i verksamheterna. En del i detta är att 14 tjänster håller på att tas bort.

Liberalerna vill se en mindre skattehöjning på 54 öre och lanserar ett antal åtgärder för att få ner kommunens kostnader. Den tyngsta delen är att badet ska avyttras.

– Det måste bli så trots att det svider. Kommunen kan inte fortsätta driva anläggningen under dessa premisser. Vi vill alla ha ett bad men i värsta fall får det stängas om man inte hittar någon som kan driva anläggningen, säger Marianne Lundgren.

Nattisverksamheten ute på förskolan i Holma vill Liberalerna också ska upphöra.
– Det är en dyr verksamhet med tanke på det låga antalet barn. Där går dessutom ett par barn som inte bor i kommunen och det är knappast Höörs kommuns uppgift att erbjuda förskola till dessa.

Slopade bidrag till studieförbunden, höjda avgifter för att hyra en kommunal båtplats, minskade blomsterarrangemang och skötsel av grönytor är andra delar där Liberalerna vill spara pengar. Dessutom vill partiet spara in en och en halv miljon på politiska kostnader.
– Denna del måste ner. Det är oacceptabelt och dyrt att nämndspolitiker suttit med på varandras budgetmöten utan att de haft beslutsrätt, säger Marianne Lundgren.
Däremot vill Liberalerna ha kvar bidragen till kulturföreningarna och skolvärdarna som nyligen omplacerats.
– De styrande säger att elevnära verksamheter inte ska påverkas och så tar man bort skolvärdarna. Det har jag svårt att förstå, säger Marianne Lundgren.
Precis som den styrande majoriteten vill Liberalerna göra en satsning på de äldre nästa år. Men hon tycker att effekterna av skattehöjningen på 95 öre diskuterats för lite.
– Det är extremt mycket för en familj. Inför en sådan höjning måste man verkligen vända på varje sten för att försöka undvika höjningen, säger Marianne Lundgren.
Liberalpolitikern vill inte säga hur många tjänster som behöver sägas upp med det lagda budgetförslaget.
– Det är upp till ansvariga inom förvaltningarna att göra den bedömningen, säger hon.
Budget och skattesats beslutas på nästa kommunfullmäktige på Älvkullen onsdagen 29 november.

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×