Det blir trångt när cyklister och gångare samsas när Bredgatan byggs om för den nordsydliga cykelleden. Samtidigt stängs gatan av för trafik vilken innebär att bussar kör en annan rutt fram till den 9 december.FOTO: PERNILLA NEGRÉN
Många cyklister struntar i uppmaningen att leda cykeln på trottoarer na längs Bredgatan där just nu stensättningsarbete pågår.

Busslinjer kör omväg när Bredgatan stängs

LUND
I morgon inleds omfattande gatuarbete och när korsningen Bredgatan/Sankt Petri Kyrkogata stängs av.
Busslinjer får nu nya tillfälliga sträckningar som dessutom kommer att ta längre tid.

– Konsekvenserna är att det inte kommer att vara möjligt att köra alls den vanliga sträckan mellan Lund centralstation och Botulfsplatsen. Bussarna kommer i stället att köra längs Ringvägen och det finns linjer som inte alls kommer att trafikera sträckan.
Det berättar Henrik Petersén, trafikutvecklare på Skånetrafiken.

Vad det handlar om är att Lunds centrum byggs om för etablering av den nya Spårvägen samtidigt som det nordsydliga cykelspåret anläggs. I samarbete mellan Lunds kommun och VA syd stängs därför all trafik av från och med fredag i korsningen Bredgatan-Sankt Petri Kyrkogata. Det för att omfattande arbeten ska kunna genomföras.

Tekniska nämndens ordförande Emma Berginger (MP) sa i förra veckan i Skånska Dagbladet att hon är fullt medveten om den oreda som de omfattande anläggningsarbetena i centrum just nu innebär för både trafik och handlare. Men säger samtligt att beslutet att starta utbyggnaden av det viktiga nordsydliga cykelstråket på Bredgatan samtidigt med spårvägen var ett medvetet val.
– Vi ville synka arbetena för att inte stänga av centrum från två håll, sa Emma Berginger.
Enligt planeringen ska cykelleden stå färdigt innan årsskiftet.

Att vissa linjer inte alls kommer att gå mellan Botulfsplatsen och Lund centralstation handlar helt enkelt om att Skånetrafiken inte klarar av att upprätthålla tidtabellen med för omfattande ändring av sträckan. Därför hänvisar man till byte av buss vid Lund C.
Linjerna som kommer att påverkas är linjerna 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 9, som alla kommer att få tillfälliga körvägar och hållplatser till och med den 9 december.

– Den 10 december ska arbetet vara klart och då övergår vi också till vår vintertidtabell, säger Henrik Petersén som konstaterar att olika vägarbeten påverkar kollektivtrafiken olika.
– Information finns att hitta i reseplaneraren. Den kommer att hänvisa till vilken linje man ska ta för att ta sig från punkt a till punkt B, säger Henrik Petrén.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Är Kattis Ahlström ett bra val som SVT:s julvärd?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×