Henrik Fors-Ellnér och hans bolag Fastkap har stora planer för Fogdarödsområdet. Cirka 100 bostäder hoppas han på sikt ska byggas. arkivbild

100 bostäder planeras i Fogdaröd

höör Entreprenören Henrik Fors-Ellnér har köpt ett 16 hektar stort område i Fogdaröd som är tänkt att exploateras. Nu tar ärendet ett viktigt steg när det hålls ett samrådsmöte den 6 december klockan 18 på Älvkullen.

Ett planförslag har nu tagits fram för området som i dag till största delen består av gräsbevuxen betesmark.
Det var vid årsskiftet 2015-2016 som vårdstiftelsen Fogdaröd sålde marken till fastighetsförvaltaren Henrik Fors-Ellnér.
Den senare har varit tydlig med att marken ska exploateras och har fått med sig Höörs kommun på banan.

Det planförslag som plockats fram och som ska ut på samråd möjliggör cirka 100 bostäder i området.
Det handlar framförallt om friliggande villor men också radhus och parhus. Inom en avgränsad del av området läggs möjligheten in för flerfamiljshus och någon form av öppenvård eller serviceboende.
Just blandningen av bostäder välkomnas av politikerna i kommunstyrelsen.

När det gäller villorna ger planförslaget möjlighet till en och en halvplans hus och tvåplanshus med flackt tak på tomter som maximalt blir 1 000 eller 1 500 kvadratmeter stora. Högsta nockhöjd föreslås i dessa fall bli åtta meter. I området med flerfamiljshus tillåts högsta höjd bli 15 meter.
– Området är uppdelat i två etapper. På den första etappen närmast befintlig bebyggelse planeras det för 25 radhus och knappt 20 villatomter. Intresset där får avgöra hur snabbt etapp två kan börja exploateras, säger Henrik Fors-Ellnér.
I den första etappen finns det också möjlighet att bygga ett hyreshus och någon form av serviceboende.

Henrik Fors-Ellnér har tidigare berättat för SkD att han tilltalats av den utbyggda infrastrukturen som redan finns i området och att området endast ligger två kilometer från centrala Höör.
När det gäller villatomterna är hans plan att sälja tomter och att det sedan är tomtägaren själv som får stå för uppförandet. För radhusdelen kommer Fors-Ellnérs bolag Fastkap bygga radhus i egen regi som sedan hyrs ut genom hans bolag. Samma upplägg blir det troligen med hyreshusen om efterfrågan finns.
Henrik Fors-Ellnér ser fram emot det kommande samrådsmötet.
– Jag hoppas att Höörsborna ser positivt på den här satsningen.

Höörs kommun har fått kämpa länge för att sälja villatomter i Kvarnbäck. Nu börjar priset på bostadsrätter gå ner i storstäderna. Räds du inte en sådan här satsning?
– Jo. Men det är en kalkylerad risk och jag har hållt på med det här området i tre år. Jag tror inte mindre orter på påverkas lika mycket av en vikande bostadsmarknad. Räntan är dessutom fortsatt låg och Sveriges ekonomi går bra, säger Henrik Fors.

Dagens fråga

Är du nöjd med din lön?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×