1996 startade Tord Nihlén Höörs sommaropera tillsammans med Viggo Edén. Tanken har hela tiden varit att barn och ungdomar ska få chans att vara på scen i en regelrätt operaföreställning. ARKIVBILD

Föreningsliv hotas av besparing

höör Flera föreningar kan kraftigt tvingas förändra sin verksamhet om kommunstyrelsens beslutade sparpaket fullföljs. Det beskedet ger Tord Nihlén som är ordförande Höörs musiksällskap.
– Höörs kommun har många gånger slagit sig för bröstet och förklarat att man är en kulturkommun. Nu är det dags att visa det, säger han.

Nu på söndag den 19 november klockan 16 ger Höörs musiksällskap sin sista konsert för säsongen när stråkkvintetten Harmonisk Verkstad kommer till Kulturhuset Anders.

Det kan också bli den sista konserten över huvud taget i musiksällskapets regi.
– Det lilla bidrag vi har tycks vara på väg att försvinna helt. Då blir det inga fler arrangemang från vår sida, säger Tord Nihlén.

Höörs musiksällskap som i över 30 år årligen arrangerar ett antal konserter inom klassisk musik plus barnteater fick i år ett verksamhetsbidrag på 35 000 kronor av kultur- och fritidsnämnden.

När nämnden nu flaggat för att samtliga föreningsbidrag kommer påverkas har många föreningar reagerat.
– Vi lever på marginalen och det förutsätter ett kommunalt bidrag för att vi ska kunna erbjuda verksamhet. Jag vet att kulturförvaltningen jobbar med näbbar och klor för att lösa situationen men de har ju sina ramar att rätta sig efter, säger Tord Nihlén som tycker att Höörs kommuns beslut tyder på dålig framförhållning.
Tord Nihlén som även ansvarar för sommaroperan säger att den på sikt kan lämna Höör om kommunen fortsätter att dra åt svångremmen.
Också idrottsföreningarna är i uppror. Detta sedan de fått information om att kostnader för skötselavtal, hyror och taxor kommer öka i och med besparingen.

Ordföranden i Höörs föreningsallians, Bengt Nordén, skriver i ett brev till kommunen att skötsamma föreningar straffas som gör ett viktigt arbete för den sociala kvaliteten. Föreningsalliansen kräver en omprioritering i besparingen så att inte föreningsstödet berörs.

Sedan tidigare har kommunstyrelsen beslutat att samtliga nämnder måste spara ett visst belopp på grund av kommunens dåliga ekonomi. För kultur- och fritidsnämnden handlar det om 3,9 miljoner kronor.

Det klarar vi inte är nämndens budskap. Istället föreslås en besparing på två miljoner. Frågan avgörs först på budgetdebatten i kommunfullmäktige den 29 november.
Jill Andersson (S) som är ordförande i kultur och fritidsnämnden är medveten om missnöjet som finns bland såväl kultur- som idrottsföreningar och kallar situationen förfärlig.
– Jag är djupt besviken över att det blivit så här. Det är badets underskott som drar ner övriga verksamheter. Därför vill vi plocka bort badet från vår budget och lägga det under kommunstyrelsen. Det skulle lindra vår besparing, säger hon.
Redan i dag ger Jill Andersson beskedet att Höörs musiksällskap inte kommer förlora hela sitt verksamhetsbidrag. Däremot kan hon inte säga hur mycket bidraget kommer minska.

Musiksällskapet är osäkra på om de kommer kunna fortsätta arrangera konserter.
– Jag tror inte det blir så illa. Nu försöker vi göra det så bra som möjligt, säger Jill Andersson.

Dagens fråga

Är du nöjd med Tre Kronors insats i VM?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev