Pensionärsordförande kritisk till sänkta bidrag

höör Inte bara kulturföreningar drabbas. Också pensionärsföreningarna påverkas när de får lägre ersättning för sina lokalkostnader.
– Långsiktigheten i kommunens planering kan jag fundera över, säger Margareta Lundberg.

I år fick SPF klubb 72 med 800 medlemmar 23 000 kronor i så kallat anläggningsbidrag. Det är ett bidrag som täckte 50 procent av pensionärsföreningens lokalkostnader förra året.

Med den besparing som är aviserad från kultur- och fritidsnämnden kommer bidraget sänkas från 50 till 30 procent vilket i dagsläget innebär ett tapp på 10 000 kronor för SPF klubb 72.
– Går det här igenom får vi dra ner på våra månadsmöten vad gäller föreläsare och underhållare. Det vore synd med en förening som är otroligt aktiv och som ger förebyggande äldreomsorg, säger Margareta Lundberg.
– Det här är ett rop på hjälp. Har vi sämre kvalitet på våra möten så lämnar medlemmarna vilket gör att fler kanske sitter hemma, fortsätter hon.

Margareta Lundberg ifrågasätter långsiktigheten i politikernas beslut och undrar om de tänkt färdigt när det gäller ekonomin.
– Utöver besparingen kommer ju dessutom en stor skattehöjning som blir kännbar för många pensionärer. Jag tycker inte det är okej, säger hon.
Margareta Lundberg har inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden.

– Jag hoppas skrivelsen också behandlas politiskt, säger hon.
Ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Jill Andersson säger att hon är medveten om försämringen som är på gång när det gäller gäller kompensation till pensionärsföreningarnas lokalkostnader men säger att hon i dag inte kan lova en förbättring.

Dagens fråga

Är du nöjd med din lön?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×