Imam Salahuddin Barakat från Islamakademin och Rabbin Moshe-David HaCohen, judiska församlingen i Malmö, startar samarbetsföreningen Amanah för judisk-muslimsk tradition och tillit. FOTO: PERNILLA NIELSEN NEGRÉN
Imam Salahuddin Barakat har redan varit ute på skolor i Malmö tillsammans med sin judiske samarbetspartner.
Rabbin Moshe-David HaCohen, hoppas att samarbetet med muslimska samfunden ska falla i god jord hos församlingsmedlemmarna, trots den rädsla som finns.

Unikt judiskt-muslimskt samarbete

MALMÖ Kan Malmö bli en förebild när det handlar om samarbete mellan olika minoritetsgrupper i stället för motsatsen?
Svaret är ja menar den judiska församlingen och en majoritet av Malmös muslimska ledare som nu drar igång.

Samarbetsprojektet Amanah – judisk-muslimsk tradition och tillit – är en nybildad ideell förening spå initiativ av församlingsrabbin Moshe-David HaChohen, Judiska församlingen i Malmö och imamen Salahuddin Barakat från islamakademin och Malmös muslimska nätverk.

– Vi har många utmaningar i Malmö att arbeta med. Vi har ett problem med ett antal muslimer med antisemitism, det kan vi inte förneka. Men det finns även i det svenska samhället i stort liksom islamofobi och högerextremism. Men nu är vi redo att ta nya gemensamma steg för att stärka tilliten och förtroendet för våra samfund och göra något tillsammans som är positivt, säger Salahuddin Barakat.

Med rötterna i judisk och islamisk identitet, som har många gemensamma beröringspunkter, inleds nu det ideella arbetet med att driva diskussioner om respektive samfunds tradition och kultur.
Tillit och tro är ord som de båda företrädarna upprepar hela tiden och målsättningen är att motverka hat och rädsla för varandra och det som är okänt.
– Alla vinner på att vi gör något positivt i stället för att det negativa ännu en gång lyfts fram i samband med att det sker en attack mot Malmös judiska församling. I stället måste vi utmana varandra att uppskatta och respektera varandras starka identiteter och gemensamt arbeta för en bättre situation i Malmö, menar Mosche-David HaChohen.

Tillsammans har rabbinen och imamen redan börjat besöka Malmöskolor och det menar de är väldigt symboliskt viktigt. För barnen och ungdomarna vill de visa att de är högt i tak när det handlar om att ta diskussionen och frågorna, vad de än handlar om.
På torsdagskvällen inledde föreningen Amanah det första av en serie seminarier där representanter delar med sig av både judiska och muslimska traditioner och idévärld. Ämnena kommer att vara många liksom beröringspunkterna.

Har ni med er medlemmarna i era respektive samfund i samarbetet?
– Det är en process att försöka övertyga min församling att acceptera och se vinsten med samarbetet. Arbetar vi för att den andra sidan ska behålla sin identitet och kunna utöva sin religion så gagnar det även oss och tvärtom, säger rabbin Mosche-David HaChohen.
Politik, Palestinakonflikten och olika åsikter och trosuppfattning måste kunna diskuteras men inte utgöra en konflikt i Malmö menar de båda representanterna.

Mosche-David HaChohen säger avslutningsvis:
– Bara för att vi med vår olika tro anser att den andre kommer att hamna i helvetet i livet efter detta, behöver man inte göra det här livet till ett helvete.

Dagens fråga

Är du orolig över bränderna som härjar i Skåne?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev