Övervakningskameror på en och samma stolpe. Nu vill polisen komplettera med sensorer som kan identifiera skottlossning. Foto: Lennart Larsson

Sensorer ska höra skott

stortorget Polisen vill fortsätta och utöka sin kameraövervakning av Stortorget. Men den här gången vill man komplettera kamerorna med teknik som ska kunna reagera för skottlossning.

I en ansökan till länsstyrelsen skriver Malmös polismästare Mats Karlsson att kameraövervakningen gjort det möjligt att snabbt ingripa så att i synnerhet våldsbrottslighet kunnat undvikas. Därför vill polisen fortsätta med övervakningen av delar av Stortorget i ytterligare ett år. Men polisen vill dels utöka tiden som kamerorna får vara igång, dels kombinera kamerorna med ljudsensorer som känner igen och reagerar för skottlossning.

”Ljuddetekteringen fungerar genom att ett antal ljudsensorer placeras ut placeras ut inom det kameraövervakade området. Sensorerna använder sig av ljudalgoritmer för att automatiskt kunna detektera skottlossning och omedelbart uppmärksamma regionledningscentralen i syd”, skriver Mats Karlsson.
Sensorerna kan skilja på olika typer av vapen och kan med hjälp av så kallad triangulering bestämma var skjutandet på torget sker. De kan däremot inte ta upp andra ljud som till exempel samtal.
Kamerorna ska övervaka det som polisen kallar mikroplatser, fem avgränsade områden utanför restaurangerna Centiliter & Gram och Södergatan 14, nattklubben Etage och snabbmatsrestaurangerna Max och Kentucky Fried Chicken.
Polisen fick 2013, efter ett år långt försök, tillstånd av länsstyrelsen att under tre år sätta upp fem kameror på Stortorget med inspelningsmöjligheter.
Beslutet överklagades genast av Datainspektionen, som tyckte att det räckte med att polisen övervakade i realtid.
Polisens intresse av att övervaka borde inte väga tyngre än enskildas intresse av att inte bli det och bli inspelade, menade Datainspektionen.

Det dröjde innan förvaltningsrätten kom fram till ett beslut. Först i början av februari 2015 kom en dom som gav polisen rätt att spela in. Polisen anser nu som tidigare att övervakningen haft en förebyggande effekt. Effekten är dock svår att mäta, skriver Mats Karlsson.
”Men rapportering från tjänstgörande poliser och den logg som upprättas av kameraoperatören ger stöd för att tidiga ingripanden i många fall har förhindrat att situationer eskalerat till fullbordade våldsbrott eller allvarliga ordningsstörningar.”
Polisen vill under det kommande året utöka tiden för övervakning och söker i första hand tillstånd för att få ha kamerorna igång fredag från klockan 20 till lördag morgon klockan 6 och samma tid från lördag kväll till söndag morgon plus under helgdagar.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

  • Ja (52%, 200 Röster)
  • Nej (48%, 185 Röster)

Antal röster: 385

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev