Helt verklighetsfrånvända myter om antroposofin

”Martina Jarminder upprepar på ledarplats (6/11) en rad återkommande och helt verklighetsfrånvända myter om antroposofin.

Som ordförande för Stiftelsen Vidarkliniken, som driver Nordens enda rehabiliteringssjukhus för integrativ vård med antroposofisk grund, är jag nödgad att påvisa den journalistiska slapphet som utmärker Jarminders – och andras – framfart på området.
Den antroposofiska läran, utvecklad och reformerad över mer än ett sekel, har ingen uttalad uppfattning om vaccin, och vi anser att det är förtal att tillskriva oss en vilja att ”sälja på sjuka och döende personer dyra och verkningslösa ”mirakelmedel”.”
Hur personal på en icke antroposofisk vårdcentral väljer att kommunicera med patienter är en ensak för vårdcentralens huvudman. Vi har ingenting med detta att göra.
Jag konstaterar bara att Vidar vårdcentral, som också drivs av Stiftelsen Vidarkliniken med antroposofisk grund, under hösten har genomgått en granskning av Stockholms läns landsting – helt utan anmärkningar. Uppenbarligen är det inte ”den antroposofiska medicinen” som bör vara målet för Jarminders yviga argumentation.
Vidar vårdcentral utför vaccinationer på listade patienter helt i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer och anvisningar. Av någon sorglig anledning väljer antroposofins bekämpare att undanhålla allmänheten detta. För oss som tror på vetenskap och beprövad erfarenhet är ett sådant tillvägagångssätt oetiskt. Jag önskar att nivån i debatten om dessa viktiga frågor höjs. Omgående.

Svar: Texten är inte raljerande, tvärtom. Den tar upp ett mycket allvarligt problem med undervaccinering av barn vid en viss vårdcentral, som tidigare varit öppen med sin koppling till antroposofrörelsen och borde fortsatt att varit det, eftersom det kan påverka ordinationer. Antroposofkliniker har i Sverige undantag för att få sälja homeopatiska läkemedel som medicin, vilket ledarsidan även tidigare har argumenterat emot, eftersom det inte finns något vetenskapligt stöd för att homeopatiska lösningar fungerar. Förhoppningsvis blir detta inte längre möjligt efter den femåriga dispensperiod som nu föreligger.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×