Ulf Persson som driver Lundalampan uppskattar att omsättningen dalat runt trettio procent sedan bygget av spårvägen flyttat upp och omringat hans verksamhet i hörnet Bredgatan St Laurentiigatan. FOTO: PERNILLA NIESLEN NEGRÉN
Restaurang Vespa är en av verksamheterna i centrum som tappat omsättning i samband med byggnationen på Karl XI-gatan.
210 underskrifter har Ulf och Camilla Persson som driver Lundalampan fått in i protest mot hur ombyggnaden på kommunens gator fungerar.
Trots att biltrafik är förbjuden i området i korsningen St Laurentiigatan och Bredgatan är det åtskilliga bilister som inte följer avstängningdirektiven och kaos uppstår när bussar liksom arbetsfordon ständigt möter trafikanter som snurrar på det avstängda området.
Många cyklister struntar i uppmaningen att leda cykeln på trottoarer na längs Bredgatan där just nu stensättningsarbete pågår.
Det blir trångt på trottoarerna när många cyklister struntar i uppmaningen att leda cykeln på trottoarer na längs Bredgatan där just nu stensättningsarbete pågår.

Handlare mitt i byggkaos

CENTRUM Handlarna längs Bredgatan och Laurentiigatan har bokstavligen hamnat i kläm.
Kundunderlaget har minskat när gator, parkeringar och gångytor stängts av för att Lunds nya spårväg samt en ny cykelled nu ska förverkligas.

– Vi som lever och verkar här har inte fått vara med alls när informationen gått ut. En lapp i brevlådan är i princip vad vi fått.
Det säger Camilla Persson som tillsammans med maken Ulf driver Lundalampan i korsningen Allhelgona kyrkogata och Bredgatan.

Bussar är de fordon som just nu tillåts köra längs Sankt Laurentiigatan och Bredgatan, ändå kör här ständigt andra fordon. Bilar backar och vänder, andra struntar i förbudsskylten och kör rakt över det lilla torget som finns utanför butiken eller in i byggområdet. Här korsar de bussar och byggfordons väg. Till det kommer cyklister och fotgängare som också ska ta sig över och runt avstängningen.
– Dessutom har man stäng de nio parkeringar här utanför butiken, säger Ulf Persson.
Många kunder kommer med bil när de köper tyngre lampor och därför flyttade Lundalampan hit för nio år sedan.

Byggkaoset har nu lett till att omsättningen för lampbutiken sjunkit med 30 procent och även andra verksamheter i området har drabbats.
Även restaurang Vespa på Karl XI gatan har vänt sig till kommunen när avstängningen precis utanför deras verksamhet påverkar kundernas möjlighet att enkelt stanna och bland annat hämta upp mat.
– Kommunikationen från kommunens sida har varit i princip obefintlig. Vi företagare borde också fått vara med vid informationsmöten som jag förstått hålls regelbundet med entreprenören. Då hade vi kunnat bidra till en helt annan lösning, menar Camilla Persson.
Lundalampan hade besök av informatörer kopplade till spårvägsbygget, men vid en mycket olämplig tidpunkt en förmiddag när det var mycket kunder i butiken.

Nu har paret samlat in drygt 210 namnunderskrifter som överlämnats till kommunstyrelseledamot Christer Wallin (M. Förbättrad dialog och en hållbar förändring är förhoppningen.
– Man kan ha olika åsikter om spårvägsbygget, men det måste ju fungera under bygget som ska pågå till 2019. Just nu klarar sig kanske många ändå i och med julhandeln, men hur blir det i mars-april? frågar sig Ulf Persson.
Tekniska nämndens ordförande Emma Berginger (MP) är medveten om problematiken, men säger samtidigt att man tog beslutet att starta utbyggnaden av det viktiga nordsydliga cykelstråket på Bredgatan samtidigt som med spårvägen.

– Vi ville synka arbetena för att inte stänga av centrum från två håll, säger Emma Berginger och påpekar att cykelbanan enligt planerna ska stå färdigt innan årsskiftet.
Information till både boende och näringsidkare längs stråket har enligt Berginger varit prioriterat från förvaltningens sida. Bland annat har man anställt fler informatörer.
Hon hänvisar till att i det noteringar som gjorts ska bland annat Lundalampan haft besök av just projektinformatörer klockan 10 onsdagen den 18 oktober.
– Det innebär klart inte att alla ändå är nöjda med den information de fått, säger Emma Berginger avslutningsvis.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×