Hasse Bengtsson.
Det är i den här fastigheten i hörnet av Södergatan/Kyrkogatan som den aktuella lägenheten ligger.

SD-politiker hyr ut bostad trots förbud

SVEDALA SD-politikern Hasse Bengtsson riskerar ett vitesföreläggande för en lägenhet som han hyr ut i sin fastighet på Södergatan.
2010 förbjöds han att hyra ut lägenheten men uthyrningen har trots detta fortsatt med flera olika hyresgäster.

Bygg- och miljökontoret saknar en redovisning över hur bristerna som upptäcktes för sju år sedan har åtgärdats.

Hasse Bengtsson är ordinarie ledamot för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige och ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Lägenheten som han hyr ut ligger i den egna fastigheten vid Södergatan i Svedala.

Uthyrningen fortsätter trots att det förbud som bygg- och miljönämnden beslutade om i december 2010 fortfarande gäller.

Hyresgästerna som bodde där då riktade en rad klagomål mot fastighetsägaren, bland annat gällande fuktskadad vägg, dåligt avlopp och att det var kallt i lägenheten. Representanter från Svedala kommun besökte lägenheten och hittade en rad brister som de krävde skulle åtgärdas. Kommunen beslutade också om ett förbud att fortsätta uthyrningen om inte bristerna rättades till.

Hyresgästerna som bodde där då flyttade men sedan dess har lägenheten fortsatt att hyras ut. Detta bekräftas också av Hasse Bengtsson själv.

2014 inkom klagomål från nya hyresgäster. Enligt bygg- och miljökontorets protokoll regnade det in i tvättstugan och där fanns också svartmögel. Fastighetsägaren lagade taket provisoriskt och bytte ytterdörr.

2016 gjordes ett nytt besök och då droppade det in vatten från rör i taket. Den provisoriska lagningen av taket fanns kvar. Mögel fanns på flera platser i lägenheten, enligt bygg- och miljökontoret.

I april 2016 begärde Svedala kommun en redovisning av de åtgärder som vidtagits. De nya hyresgäster som bodde där då flyttade ut.

Någon redovisning kom inte in. I juli i år kontaktades fastighetsägaren på nytt men någon redovisning har fortfarande inte skickats in. I november gjordes en inspektion med två tjänstemän från Svedala kommun. Varken mögel eller synliga fuktfläckar syntes. Vid en mätning påträffades förhöjt värde i en av väggarna mellan matsalen och sovrummet. Övriga mätningar visade värden som låg under riktvärdet för fukt.

”Åtgärder har gjorts i lägenheten men det går inte att avgöra om de är tillräckliga och varaktiga utan att en mer omfattande undersökning görs av en fackman”, skriver kommunens miljöinspektör i sin rapport.

I denna kan man också läsa att hyresgästerna berättat att de städat bort mögel med klorin när de flyttade in och att möglet inte återkommit.

Kommunens representanter konstaterar vidare att det inte fanns någon kännbar mögeldoft i lägenheten. Hyresgästerna hade tänt doftljus och därför var det svårt att med säkerhet utesluta mögeldoft.

På sitt senaste möte beslutade bygg- och miljönämnden att Hasse Bengtsson måste redovisa de åtgärder som gjorts i lägenheten sedan förbudsbeslutet om uthyrning fattades 2010. Åtgärderna ska redovisas senast den 31 januari. Beslutet förenas med ett vite på 5 000 kronor för varje månad som passerar utan att det skett en redovisning.

Vidare måste Hasse Bengtsson låta genomföra en fackmannamässig undersökning av fukt- och mögelskador, skadedjurförsäkring, till- och frånluftsventilation och inomhustemperatur.

Rapporten måste ha redovisats senast den 31 januari 2018. Här togs beslut om ett löpande vite på 25 000 kronor för varje månad som går utan att rapportering skett. Bygg- och miljönämnden måste godkänna den som Hasse Bengtsson anlitar för att göra undersökningen.

Dagens fråga

Är Kattis Ahlström ett bra val som SVT:s julvärd?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×