Namn klart för sammanslagna förskolor

ESLÖV Karlavagnen blir det nya namnet på de sammanslagna förskolorna Nunnebo och Jonasbo, har kultur- och fritidsnämnden beslutat på förslag från Eslövs kommuns namnberedning.

– Ett väldigt trevligt namn, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Christine Melinder (M).
De båda förskoleavdelningarna på Karlavagnen får följdakligen namnen Stora Björn och Lilla Björn beroende på om det går små eller stora barn på avdelningen.

Tidigare Jonasbo blir de yngre barnens hemvist, de i ett- till treårsåldern, medan Nunnebo blir för de äldre barnen upp till fem år.
De båda förskolorna ska utveckla sina lärmiljöer kopplat till yngre respektive äldre barn, är det tänkt. På Nunnebo kommer det att finnas en matsal vilket innebär att övriga rum formas utifrån läroplanens olika ämnen och man behöver inte städa undan pågående projekt vilket ger större frihet.

På Jonasbo inreds utvecklande lärmiljöer som anpassas för de yngsta barnens behov och utveckling. Det blir stort utrymme där för att utveckla gruppanpassade verksamheter. Utemiljön däremot är liten och kan lättare anpassas för yngre barn.
En dunge på Rudolf Jonassonsväg används av båda åldersgrupperna för aktiviteter utomhus.
Utemiljön på Nunnebo ska tillgodose äldre barns behov – bland annat genom att stationer skapas för utforskande.

Dagens fråga

Tror du dina paket kommer fram i tid till jul?

  • Ja (52%, 200 Röster)
  • Nej (48%, 185 Röster)

Antal röster: 385

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev