Foto: TT

Malmöborna fulspolar mest

MALMÖ Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen.

I Sverige är det fortfarande många som spolar ner annat än det som ledningarna och avloppsreningsverken är byggda för att ta hand om. Det kan till exempel handla om tops, snus, hushållspapper, våtservetter och bomullsrondeller.

– Fulspolningar skapar stora problem och därav ökade kostnader för både fastighetsägare och avloppsreningsverk. Det är bara kiss, bajs och toalettpapper som hör hemma i toaletten. En enkel lösning är att alltid ha en papperskorg på toaletten, där det andra skräpet kastas, säger Monica Erlandsson, biträdande avdelningschef för Avloppsvattenavdelningen, VA Syd, i ett pressmeddelande.

Svenskt Vattens undersökning visar att okunskapen är stor om vad som får spolas ner i toaletten. Var tredje svensk vet inte om att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar.

Av storstäderna fulspolar Malmöborna mest – 1,4 kilo per år och person, jämfört med genomsnittssvenskens 1,3 kilo per år och person. För Malmö blir det hela 650 000 kilo skräp per år som måste rensas bort.
Fulspolningarna skapar problem hos fastighetsägare, i pumpstationer och avloppsreningsverk, och kostar dessutom mycket att åtgärda.

En beräkning visar att de ekonomiska konsekvenserna av fulspolning uppgår till 1,2 miljoner kronor per år för VA Syd, i direkta kostnader för personal och fordon.

Dagens fråga

Är Kattis Ahlström ett bra val som SVT:s julvärd?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×