Finansmarknadsministern framhöll sociala innovationer via gräsrötterna som en starkt växande sektor som regeringen vill stötta för att skapa ett hållbarare samhälle.
Katarina Skalare och Erika Augustinsson är två på konferesen som tror på socialt entreprenörskap.

Avsätter pengar till sociala innovationer

MALMÖ – Det är ni som är framtidens sociala entreprenörer. Sociala företag kan hitta nya lösningar på samhällsutmaningar som det offentliga inte gör. Därför avsätter regeringen 50 miljoner kronor under tre år till sociala och miljömässiga innovationer.

Så sa finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund när han deltog i årets mötesplats för social innovation på Slagthuset, som ordnas av Malmö högskola.

Han pekade på att när Trumpismen breder ut sig i USA och populismen och extremismen hittar nya vägar i Europa är social hållbarhet en bra motkraft som en tredje väg till ett starkare samhällsbygge som kan minska klyftorna.
– Vi försöker på olika sätt förändra tankarna på vilka olika värden som har betydelse för samhällets utveckling. Det handlar inte enbart om finanser.
– Regeringen arbetar numera med flera nya mått på välstånd. Det är ett ramverk bestående av 15 olika indikatorer för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som kompletterar BNP i budgetarbetet, berättade Per Bolund.
Under dagen deltog han också i ett panelsamtal om hur vi kan bli bättre på att mäta hållbarhet och värdet av samhällsnytta.
I panelen fanns också Carlos Rojas, analyschef för Sweden Research, Johanna Giorgi, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Tillväxtverket, Klas Eklund, hållbarhetsekonom på SEB och Lars Trägårdh, professor i historia vid Ersta Sköndal högskola.

600 personer, som entreprenörer, investerare, politiker och tjänstemän från det offentliga deltar för tredje året i rad i mötesplatsen för social innovation under två dagar nu i november.
– Vi vill skapa en mötesplatsen för information och diskussioner om de sociala innovationer som sker inom olika samhällsområden och där det skapas nya affärs- och organisationsmodeller, nya samverkanssätt och nya sätt att mäta effekt och värde, förklarar Erika Augustinsson, kommunikatör på högskolans mötesplats Social innovation.

Lagom till konferensen lanseras också boken 100 sociala innovationer – som kan förändra Sverige, med goda exempel från hela landet.
Skåningarna utmärker sig i boken genom bland annat innovatörerna Cykelpiloterna, som startade i Malmö, Röstånga utvecklings AB, Simris Alg, odlingsnätverket Seved, välkända Missing People och prisbelönade Yallatrappan på Rosengård.
En av dem som deltog i den sociala mötesplatsen kom från Kraftringen, elbolaget som serverar Lund och mellanskåne.

På elbolaget praktiserade Basel Taleb, elingenjör från Syrien och kom till Sverige 2014 och tog initiativet till en teknisk ordbok, som företaget hjälpte till med.
– Vi är stolta över att få vara med i boken. Det finns en brist på ingenjörer i Sverige och samtidigt lär invandrare inga tekniska ord på Sfi-undervisningen.

Genom vår satsning, i samarbete med Arbetsförmedlingen kan vi hjälpa yrkeskunniga in på arbetsmarknaden, säger Katarina Skalare, verksamhetsutvecklare på Kraftringen.

Dagens fråga

Ska du fira en alkoholfri jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev