Korsningen Östergatan-Gasverksgatan i Eslöv har ”sockerbitar” målade på marken för cyklisterna, och även väjningsmarkeringar för bilister mot cykeltrafiken. Men korsningen saknar en sådan här skylt som markerar att det är en cykelöverfart. Bilden är tagen i en annan korsning i Malmö. Utan skylt råder inte väjningsplikt för bilister mot cyklister, säger Lunds tingsrätt i en dom - och friar en bilist som körde på två cyklister.arkivbild

Bilist som körde på två cyklister frias

ESLÖV En 31-årig bilist frias från anklagelserna om vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada sedan han i början av juni i fjol kört på två cyklister i korsningen Östergatan-Gasverksgatan i Eslöv. Lunds tingsrätt säger i domen att en skylt saknades och att väjningsplikt därför inte gällde – och anser att cyklisterna själva kan ha brustit i uppmärksamhet och cyklat för snabbt.

Vid krocken skadades en av cyklisterna, en ung kvinna i ryggen samt fick blåmärken och skrapsår när hon ramlade.
Den andre cyklisten, en ung man, lyckades hålla sig upprätt.
I sin dom ägnar Lunds tingsrätt några sidor åt att utröna om det vid olycksplatsen är en cykelpassage eller en cykelöverfart.

Sedan 2014 har bilister inte väjningsplikt mot cyklister på vanliga cykelpassager, även om bilisten ”ska anpassa sin hastighet så det inte uppstår fara för cyklister som är ute på cykelpassagen”.
För att väjningsplikt ska gälla krävs att det är en cykelöverfart.
En sådan måste ha en så kallad ”Herr Cyklarmanskylt” uppsatt samt så kallade sockerbitar målade på marken där cyklisterna ska köra.
På en cykelöverfart ska det även finnas triangelformade markeringar på gatan i höger körfält före cykelöverfarten, så att det blir tydligt för bilisten att han/hon ska stanna om det kommer en cyklist som ska över.

Lunds tingsrätt finner att det på den aktuella platsen förvisso finns både ”sockerbitar” som markerar cykelvägen samt triangelformade väjningsmarkeringar i höger körfält där 31-åringen körde.
Däremot saknas en ”Herr Cyklarman-skylt” – och tingsrätten slår av den anledningen fast att korsningen inte är någon cykelöverfart utan endast en cykelpassage där väjningsplikt inte råder.
Lunds tingsrätt finner att det var cyklisterna som hade väjningsplikt även om 31-åringen hade skyldighet att anpassa hastigheten så det inte uppstod fara för dem.
– Det kan inte uteslutas att cyklisterna brustit i uppmärksamhet och cyklat för snabbt när de närmade sig cykelpassagen. Även om tingsrättens utgångspunkt är att 31-åringen inte höll så låg hastighet som han borde kan den oaktsamhet han gjort sig skyldig till inte anses ha varit så allvarlig att han ska dömas för vårdslöshet i trafik, skriver tingsrätten.

Tingsrätten friar även bilisten från åtalspunkten vållande till kroppsskada.
– Den oaktsamhet som bilisten gjort sig skyldig till genom att närma sig cykelpassagen för snabbt är inte tillräcklig för att han ska dömas för det, anser rätten.

Efter olyckan körde 31-åringen från platsen utan att stanna. Den manlige cyklisten lyckades ta registreringsnumret på hans bil och han spårades upp via sitt företag.

Där hittar tingsrätten inga förmildrande omständigheter utan 31-åringen döms för obehörigt avvikande från trafikolycksplats till 40 dagsböter á 200 kronor.

Dagens fråga

Såg du första avsnittet av På spåret?

Loading ... Loading ...