Mangårdsbyggnaden till Spångholmsgården är i ett dåligt skick och nu funderar Peabkoncernen vidare på byggnadens framtid. Bygg- och miljönämnden har sagt nej till rivning.
Byggnaden är byggd med tegel från tre olika tegelbruk.
På andra sidan vägen ligger ekonomibyggnader men de omfattas inte av rivningsansökan.

Nej till rivning av äldre tegelbyggnad

bara Bygg- och miljönämnden säger nej till en förfrågan om att få riva mangårdsbyggnaden till Spångholmsgården. Nu kommer det istället att ställas krav på att den gamla tegelbyggnaden från 1901 ska rustas upp.

Det är Värby fastighets AB som ingår i Peab som ansökt om att få riva byggnaden som ligger en bit in från Malmövägen strax intill PGA:s golfbana.

Alla fönster är förspikade. Det finns sättningar i fasaden och växer gräs i stuprören.
Huset är förfallet men ingår i en kulturhistoriskt intressant gårdsmiljö.
– Vi har fått uppgifter om att det inte varit värme i huset på 7-8 år, konstaterar Geir Hansen (S) som är andre vice ordförande i bygg- och miljönämnden. Det ska vara byggt med tegel från tre olika tegelbruk.
Bygg- och miljönämnden sade nej till ansökan om rivningslov.

– Eftersom huset är förfallet kommer vi istället att föreslå att det ska renoveras tillägger miljöchef Anna Cedergren.
Manskapsbyggnaden som det rör sig om är enligt kulturmiljöprogrammet för Bara uppförd 1901. Den är en gedigen tegelbyggnad och byggd i traditionella material och med hjälp av den tidens arbetsmetoder.
Teglet är lagt i olika färger och mönster och ger byggnaden ett tidstypiskt utseende.
Flera andra byggnader i beståndet har rivits de senaste åren.
På andra sidan vägen finns stora ekonomibyggnader som inte omfattas av rivningsansökan. Spångholmen bildades när 15 mindre enheter i Värby slogs ihop på mitten av 1800-talet.
I skrivelsen som ligger till grund för avslagsbeslutet står också att hierarkin inom byggnadsbeståndet är tydlig och vittnar om de sociala förhållanden som har rått här.
”De stora ekonomibyggnaderna vittnar om de ekonomiska fördelar som rationalisering och stordrift gav upphov till. Sådana större brukningsenheter blev vid mitten av 1800-talet vanliga vid de skånska godsen och brukar kallas för plattgårdar”.
Vidare konstateras att den aktuella manskapsbyggnaden är viktig för förståelsen av miljön runt omkring.
Bakom rivningsansökan står både Värby fastighets AB och Annehem bygg och projekt. Vi har förgäves sökt någon ansvarig för en kommentar.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×