Bron över Kävlingeån vid Högsmölla har dömts ut som farlig av kommunen. Foto: Stefan Persson
Skyltarna vid broöverfarten är numera övertäckta.

Bron vid Högsmölla döms ut som farlig

högsmölla En av broarna över Kävlingeån vid Högsmölla döms ut som farlig att både passera över och befinna sig under.
Nu har skyltarna som leder cyklister och fotgängare över bron täckts över och skötseln dragits in.

– Den ena bron är i så dålig kondition att vi inte kan rekommendera gående och cyklister. Hela konstruktionen är dålig. Det är också risk för kanotister. Det kan ramla ner stenar, säger Annette Bengtsson, trafikingenjör i Kävlinge.
Bron över Kävlingeån är privatägd och sköts av en samfällighet där bland annat Högsmölla ingår. Annette Bengtsson säger att kommunen varit i kontakt med ägarna för att försöka nå en lösning på problemet.
– Vi har försökt ha en dialog, men inte fått svar.
Broarna vid Högs mölla – de är två, där en går över dämmet och en över ån – förbinder Furulund med Hög. De utgör en del av ett populärt vandringstråk förbi anrika Högsmölla.

På grund av säkerhetsrisken avråder kommunen fotgängare och cyklister från att använda bron. Den slutar också att underhålla vägarna till bron.
– Ordföranden i miljö- och byggnadsnämnden har tagit beslut att vi inte gör någon vinterröjning, säger Annette Bengtsson.
I stället hänvisas gående och cyklister till närmast bro, som ligger vid Floravägen i Kävlinge.
– Det finns cykelvägar dit.

Östen Nilsson bor på Högsmölla och sköter anläggningen för ägarens räkning. Han tycker att kommunen fattat ett felaktigt beslut.
– Det här kom som en överraskning för oss, att de dömt ut bron. Jag tycker inte att det är någon större fara, även om den har några år på nacken.
Östen Nilsson säger att han själv använder den för betydligt tyngre fordon än cyklar.
– Jag passerar många gånger med en stor traktor. Jag ifrågasätter verkligen ingenjörens sanningshalt.

När det kommer till eventuell restaurering av bron hänvisar han till Högsmöllas ägare Ann Norlid, som Skånskan sökt.
Annette Bengtsson säger att kommunen nu skissar på ett alternativ till bron vid Högsmölla.
– Vi har tankar på att skapa en gång- och cykelförbindelse med en ny bro vid företagsbyn i Hög.

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×