Orebadet är en ekonomisk belastningen bland annat på grund av en läcka som kostade ett par hundratusen kronor. Arkivbild
Magnus Weberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Anläggningarnas nota: 18 miljoner

sjöbo Kultur och fritids-verksamheten behöver runt 18 miljoner kronor till upprustning av kommunens anläggningar fram till 2025.
Samtidigt öppnar kommunstyrelsens ordförande för att fritidsanläggningar kan avyttras.

Kultur- och fritidsverksamheten förvaltar ett 30-tal anläggningar i form av bland annat idrottsplatser och friluftsbad och även kulturbyggnader.
Nettokostnaden för anläggningarna i år ligger på 38 miljoner kronor. Men utöver nettokostnaden behövs det under de närmaste sju åren cirka 18 miljoner kronor under perioden för underhåll och investeringar i idrottsanläggningarna. Det visar en analys som nyligen presenterats för kommunstyrelsen.
– Vi har en underhållningsskuld till de här anläggningarna, de har varit underfinansierade, säger kommunstyrelsens ordförande Magnus Weberg (M).
– Analysen är gjord för att lyfta de här anläggningarna till en bra nivå. Det kan vara allt från att byta blandare i duscharna till ny beläggning i omklädningsrummen.

Den största idrottsanläggningens, Sjöbo idrottsplats, nettokostnad ligger på närmare 1,4 miljoner kronor årligen. Det handlar exempelvis om gräsklippning och annan skötsel. Underhållsbehov fram till 2025 landar på ungefär 1,8 miljoner kronor och investeringsbehov 400 000 kronor.
Som tidningen tidigare skrivit är kommunens tre fritidsbad en ekonomisk belastning och sammanlagt tros underhålls- och investeringskostnaden landa på närmare sex miljoner kronor.

– Vi har många anläggningar och har inte prioriterat dem förrän nu.
– För Sjöbohem är det löpande underhållet en del i att bolaget ska vara välmående. Men i förvaltningsform blir det ofta att pengarna läggs någon annanstans. Det är lättare att det blir nedprioriterat i förvaltningsform. svarar Magnus Weberg på frågan om orsaken till det eftersatta underhållet.
När upprustningen kommer igång och hur arbetet ska prioriteras är ännu inte bestämt.
– Men kommunstyrelsen var enig om att när man gjort prioriteringsarbetet och lagt upp en plan, då upprustar man färdigt på ett ställe innan nästa anläggning.

Samtidigt som det finns ett eftersatt underhåll är det andra verksamheter som också behöver pengar. Kommunen får fler yngre och fler äldre invånare och därför krävs en prioritering av vilka anläggningar som ska renoveras om ekvationen ska gå ihop, menar Magnus Weberg.
Han flaggar för att kommunen slutar förvalta en eller flera anläggningar.
– Någon form av prioritering måste till. Nyttjandegraden kommer bli en stor del av beslutet.

Kommunstyrelsen vill få in mer uppgifter om just nyttjandegraden och få dessa redovisade i början av 2018. Därefter är det tänkt att prioriteringsarbetet kan börja.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×