Natasha Pålsson spenderar nästan all sin tid i sin vårdsäng. Här tillsammans med katten Trollet.
Natasha Pålsson lider av extrem energibrist och enorma smärtor.
45-åriga Natasha Pålsson lider av Ehlers Danlos syndrom och har nyligen blivit av med sin assistansersättning från Försäkringskassan.
Distriktsläkare Peter Wallström på Brahehälsan i Eslöv har varit Natasha Pålssons husläkare i tretton år. - Han är min klippa, säger Natasha Pålsson.

Natasha har blivit av med sin personliga assistent

Höör Trots ett stort och varaktigt funktionshinder och ett omfattande behov av stöd och service har Försäkringskassan dragit in Natasha Pålssons assistansersättning, vilket motsvarade 87 timmar i veckan med personlig assistent.
Istället får hon hemtjänst fyra gånger om dagen via Höörs kommun.
- Jag behöver inte assistans för att leva. Jag behöver assistans för att överleva, säger Natasha Pålsson.

Natasha Pålsson är 45 år och bor i en liten stuga i skogen utanför Höör. Hon är född med ett sällsynt handikapp. Hon lider av Ehlers-Danlos syndrom (EDS). En bindvävssjukdom som karaktäriseras av förändringar i leder, hud, blodkärl och inre organ. Symtomen och dess svårighetsgrad varierar mellan olika personer.
– Det här är en av världens mest missförstådda sjukdomar, säger Natasha Pålsson som ligger nerbäddad i vardagsrummet i sin vårdsäng. Ljuset i rummet är dämpat.

– Jag är i princip helt sängliggande. Jag kan ta ett par steg när jag ska på toaletten. Bara den senaste veckan har jag trillat fem gånger. Min kropp fungerar inte helt enkelt, säger Natasha Pålsson.
Hon ser trött ut där hon ligger. Trött och uppgiven.
– Båda mina barn har ärvt EDS och jag fick det av min mamma, säger Natasha Pålsson och berättar att hon lider av extrem energibrist och fruktansvärda smärtor.
På nattduksbordet står hennes mediciner i en varukorg. Mest smärtstillande.
– Jag är född med smärtor, säger Natasha Pålsson och sträcker sakta ut handen för att greppa en mugg vatten.

Läs mer: Bara en av sju fick assistansersättning

Under årens lopp har Natasha Pålssons tillvaro försämrats. Nya följdsjukdomar, komplikationer och symtom har tillkommit. Och hennes rörelseförmåga och funktionsnedsättning har förvärrats.
– Först fick jag hemtjänst och sedan blev jag beviljad personlig assistans åttio timmar i veckan, säger Natasha Pålsson.
Men för två månader sedan drog Försäkringskassan in Natasha Pålssons assistansersättning helt och hållet. Trots att hon förvärrats i sin sjukdom och varit beroende av personlig assistans i mer än två år med i genomsnitt 87 timmar i veckan. Eller drygt 12 timmar per dag.

– Om jag ska överleva måste jag öppna truten. Jag orkar inte hålla tyst längre, säger Natasha Pålsson.
Försäkringskassan menar i sitt beslut att Natasha Pålsson inte längre tillhör personkrets 3. Och för att tillhöra personkrets 3 måste man ha ”varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.”

Distriktsläkaren Peter Wallström på Brahehälsan i Eslöv har varit Natasha Pålssons läkare sedan 2013.
I ett läkarutlåtande skriver han att Natasha Pålsson nästan är helt rullstolsburen och mest sängliggande. Han skriver att hon inte själv klarar av att köra sin rullstol, utan behöver hjälp av assistenter.
Natasha Pålsson behöver hjälp med all på- och avklädning samt personlig vård i form av dusch och toalettbesök. Hon klarar inget hushållsarbete och har inte heller förmåga att tillreda eller ta fram mat ur kylskåpet, framgår av utlåtandet.

Skånskan träffar Peter Wallström på hans läkarexpedition för att prata om Försäkringskassans beslut.
– Det första jag tänkte var ”Varför i h-e? Är de inte kloka?”, säger Peter Wallström.
Försäkringskassan menar att Natasha Pålsson inte längre uppfyller kriterierna för att vara assistansberättigad. Hon anses inte längre tillhöra personkrets 3.
– Jag tycker fortfarande det verkar vansinnigt. Hennes behov av assistans beror på EDS och hennes smärtsyndrom, som är kroniska diagnoser. Och jag har ju intygat att hon har de här diagnoserna. Vad mer vill de ha? säger Peter Wallström och fortsätter.
– De nämner inte arbetsterapeutens bedömning. Det är alldeles uppenbart. De struntar i den, vilket är häpnadsväckande, säger Peter Wallström.
Försäkringskassan skriver att ”Det som uppges i ADL-taxonomin är inte styrkt i medicinskt underlag.”
– Arbetsterapeuten har gjort en professionell bedömning och den är så bra den kan bli. Vill de inte längre godkänna sådana bedömningar som underlag, tycker jag att de ska prata med Socialstyrelsen. För det tror jag inte Socialstyrelsen skulle gilla, säger Peter Wallström.

Jesper Symreng är jurist på Socialstyrelsen. Han menar att en legitimerad arbetsterapeut som arbetar inom hälso- och sjukvården kan göra medicinska bedömningar. Och en ADL-bedömning gjord av en legitimerad arbetsterapeut som arbetar inom hälso- och sjukvårdsområdet är ett medicinskt underlag.
– Det framgår även av Försäkringskassans egna vägledning om assistansersättning, säger Jesper Symreng.

Peter Wallström skriver ändå ett nytt läkarintyg med uppgifter som styrker funktionsnedsättningarna och aktivitetsbegränsningarna med hänvisning till arbetsterapeutens ADL-bedömning. Det nya läkarintyget tas emot av Försäkringskassan den 7 juli 2017, men används inte som medicinskt underlag i den nya bedömningen.

Den 24 augusti 2017 skriver Försäkringskassan i sitt omprövningsbeslut:
”Försäkringskassan konstaterar att det inte framkommit andra uppgifter i ärendet, det vill säga nya läkarutlåtanden, ADL-bedömningar eller liknande än de som låg till grund för beslutet den 19 juni 2017.”
Det nya läkarintyget omnämns överhuvudtaget inte i omprövningsbeslutet. Och Försäkringskassan menar att det inte framkommit något nytt som skulle ändra deras tidigare beslut.

– Det är mycket märkligt alltihop. Jag förstår verkligen inte den här bedömningen. Jag tycker inte de verkar ta hänsyn till underlagen som är inskickade. Och jag tycker de tolkar det här med personkretsen på ett mycket tveksamt sätt, säger Peter Wallström.

Eftersom Försäkringskassan dragit in assistansersättningen övergår ansvaret om stöd och service till Höörs kommun. De går på samma linje som Försäkringskassan och avslår Natasha Pålssons ansökan om personlig assistans. Av samma anledning som Försäkringskassan. Hon anses inte längre tillhöra personkrets 3. Istället beviljar de henne fyra veckors rehabilitering på korttidsboende och därefter hemtjänst fyra gånger om dagen, varav tre med måltidsstöd. Så har det nu varit i över två månader. Hemtjänst fyra gånger om dagen. Och där ligger Natasha Pålsson i sin säng. Maktlös och isolerad.

Natasha Pålsson och hennes ombud har överklagat Försäkringskassans omprövningsbeslut till Förvaltningsrätten, där det nu ligger för utredning, bedömning och beslut.
Vad skulle det betyda för dig om din överklagan går igenom och du får tillbaka dina assistanstimmar?
– Att jag kan börja leva igen. Att jag kan börja hoppas på att kunna överleva åtminstone några år till.
Enligt Försäkringskassan har man gjort en rutinmässig tvåårs-uppföljning i samband med att Natasha Pålsson ansökte om utökad assistans även nattetid. Vid uppföljningen fann man då att de medicinska underlagen inte kunde styrka Natasha Pålssons tillhörighet i personkrets 3. Det beror inte på några nya domslut, ny praxis eller annat som skulle ha skärpt kraven, enligt enhetschef Kristina Åstrand på Avdelningen för funktionsnedsättning.

Läs mer: ”Ett drastiskt beslut”

– Vi har tittat på samtliga underlag och funnit att hon inte längre tillhör personkrets 3. Både arbetsterapeutens och läkarens underlag måste korrelera. Det måste finnas en samstämmighet som tillsammans förklarar aktivitetsbegränsningarna, säger Kristina Åstrand.

Enligt omprövningsbeslutet har Försäkringskassan inte tagit del av det sista läkarutlåtandet där aktivitetsbegränsningarna finns dokumenterade. Dessutom har det visat sig att den sista sidan i läkarutlåtandet saknats.
– Handläggaren har gjort en sammanvägd bedömning av alla medicinska underlag. Men det fanns inte dokumenterat. Och eftersom den sista sidan i läkarutlåtandet saknades har vi gjort en ny prövning för att se om det kan finnas skäl för en eventuell självrättelse, säger Kristina Åstrand.

Men sent i onsdags eftermiddag nås Skånskan av beskedet att Försäkringskassan inte tänker göra någon självrättelse.

Läs mer:

Dagens fråga

Vilken marknad är bäst?

Visa resultat

Loading ... Loading ...