Antalet förlossningar på Ystads lasarett har ökat sedan 2015. Foto: Jari Markkanen

Sjuksköterskor fick igenom alla sina krav

ystad Sjuksköterskan Åsa Fjorde, förtroendevald för Vårdförbundet, drog i onsdags tillbaka anmälan till Arbetsmiljöverket.
– Vi har fått igenom våra krav, säger hon.
Det innebär att Ystads lasarett inte längre hotas av vite på 100 000 kronor på grund av en ansträngd arbetsmiljön på hjärtintensiven.

– Det vill mycket till att göra en sådan anmälan, men vi kände att ingen lyssnade på oss. Men nu har vi uppnått våra mål, konstaterar hon.
– Och nu fortsätter förbättringsarbete och det är vi är överens med arbetsgivaren om.

Arbetsmiljöverkets beslut om vite härrör från en anmälan i april från Åsa Fjorde, förtroendevald för Vårdförbundet på HIA lasarettet i Ystad. Hon begärde att Arbetsmiljöverket skulle syna hjärtintensiven.
Den 18 maj inspekterade Arbetsmiljöverket arbetsplatsen och fann brister i arbetsmiljön på hjärtintensiven.
Vid Arbetsmiljöverkets besök hade tolv sjuksköterskor av 17 sagt upp sig på hjärtintensiven. Detta innebar en ökad arbetsbelastning i det patientnära arbetet och vid upplärning av nya kolleger.
En av skyddsombuden beskrev att hon aldrig tidigare hade upplevt en sådan arbetsbelastning under sina tio år på hjärtintensiven.

Personalen hade drabbats av sömnsvårigheter, oro, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och oro för psykisk ohälsa, enligt skyddsombuden.
– Det har varit en väldigt utdragen process. Men vi har haft en bra dialog med arbetsgivaren under tiden och fått igenom kraven vi hade i april, säger Åsa Fjorde.
– Det sista var att få igenom vakansprövningen för att anställa fler sjuksköterskor. Det fick vi i dag onsdag. Vi har också fått behålla våra bemanningssjuksköterskor som behövs för att kunna få arbetsro.
Åsa Fjorde berättar att de har fått också klartecken för kraven på regelbundna arbetsplatsträffar och bättre dialog mellan chefer och facket.
– Vi har fått två chefer utbytta som vi ville. Det var bland annat på grund av dem som vi gjorde anmälan, säger hon.

Arbetsmiljöverket tog beslut om vite den 19 oktober och krävde en rad åtgärder, bland annat undersöka om det fanns uppgifter som är starkt psykiskt påfrestande, om det fanns faktorer som gav upphov till kränkande särbehandling och om arbetstiden kunde leda till ohälsa.
Utifrån undersökningen skulle arbetsgivaren skriftligt bedöma om det fanns risk för ohälsa eller olycksfall i arbetet och upprätta en handlingsplan utifrån bedömningen.

Förbättringarna skulle genomföras före den 1 december, i annat fall riskerade Ystads sjukhus vite på 100 000 kronor.
– Det har varit en lång kamp för att få igenom våra krav. Det kanske triggar andra att våga ställa krav på sina arbetsgivare. Vi är glada att arbetsgivaren har lyssnat på oss, säger Åsa Fjorde.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×