Bostadsminister Peter Eriksson fick en guidad tur i Rosengård av Trianons vd Olof Andersson och Birgitta Bengtson ...
... och kunde se hur Trianon använt statens utemiljöstöd.

Ministerbesök med kontrollmöjligheter

MALMÖ Först träff med företrädare för Sveriges allmännyttor, därefter snabbvisit i Rosengård och Sorgenfri och inspektion av hur statens utemiljöstöd använts i Malmö.

Bostadsminister Peter Eriksson tyckte det såg lovande ut utanför biblioteket i Rosengård. Här har fastighetsföretaget Trianon sökt och fått bidrag för att utveckla utemiljön och anlägger nu sittytor på en plats där det tidigare bara fanns asfalt.
– Jag tycker det ser bra ut. Men man får ju se om folk använder platserna. Gör de det är det bra, gör de inte det var det inte så lyckat.
Utemiljöstödet har, tycker han, varit en lyckad satsning av regeringen för stadsmiljöutveckling. Många har sökt och fått bidrag.
Trianons vd Olof Andersson och marknadsansvariga Birgitta Bengtson vill visa ministern vad man gjort med Rosengårds centrum, en fastighet som bolaget tog över den 1 september förra året.
Sedan dess har byggnaden öppnats upp så att den ser ut nästan som vid invigningen på 70-talet.

Det har, berättar Olof Andersson, bidragit till att öka antalet besök på centrumet.
– I oktober var det 307 000 besök, en ökning med 50 000-60 000, säger han belåtet.
Mer skall komma. Den gamla bensinmackstomten intill centrumbyggnaden detaljplaneras för bostäder, kontor och handel och längre fram väntar samma sak för hela parkeringsområdet framför centrum.
– Bygga på parkeringsplatser, det tycker jag om att höra. Parkeringar tar upp så stora ytor, säger Peter Eriksson.
Hur många nya bostäder det kan bli är osäkert än så länge, säger Olof Andersson.
– Men det kan väl bli över 1 000, tycker Peter Eriksson, och får ett jakande svar.

Den stora utmaningen framöver blir att bygga bostäder som alla har råd att bo i.
– Annars ställer vi grupper utanför bostadsmarknaden. Det här är en konflikt jag har med allmännyttan i Stockholm, att de borde bygga för alla, säger Peter Eriksson.

Han passar i förbifarten på att ge även allmännyttan i Malmö en känga apropå byggplanerna kring Rosengårds centrum.
– Att förtäta och göra lite fint är något som MKB inte klarat av, tycker han.
Efter en tur genom köpcentret var det dags för ytterligare ett besök i Malmö – av Byggvestas kompislägenheter på gamla bussgaragetomten i Sorgenfri.

Dagens fråga

Tycker du om frågesport?

Loading ... Loading ...