Kommunhuset i Hörby.
Susanne Meijer, kommunalråd i Hörby. Socialdemokrat.
Kristina Hansen (KD) tycker att Meijer gör fel som tar emot dubbla ersättningar.
Anders Larsson (C), tekniska nämndens ordförande i Hörby och ordförande i Hörbycentern.

Koalitionen spricker – C och KD hoppar av

HÖRBY Det finns inte längre någon politisk majoritet som styr i Hörby kommun. Detta sedan KD och C har hoppat av samarbetet i koalitionen på grund av oenigheten om Önnebo.
Men kommunalrådet Susanne Meijer (S) lämnar inte sin post, utan gör sig redo att styra i minoritet.

Efter valet 2014 blev det ett blocköverskridande samarbete – en så kallad regnbågskoalition – mellan S, MP, C, L och KD i Hörby kommun. Man tog fram en gemensam politisk plattform och kom överens om att samarbeta under mandatperioden.
Men nu har samarbetet spruckit. Orsaken är att partierna har olika syn på vad som ska hända med Önnebo – det nedläggningshotade äldreboendet i Önneköp.

Centern och Kristdemokraterna kräver att Önnebo ska drivas vidare som äldreboende, men backas inte upp av de andra partierna i koalitionen. Detta trots att fullmäktige har sagt att driften av Önnebo ska fortsätta.
På måndagskvällen höll majoriteten ett krismöte, och där tillkännagav C och KD att man hoppar av samarbetet.
– Vi har ett enhälligt beslut i Centerns styrelse på att vi ska lämna koalitionen. Orsaken är synen på Önnebo, säger Anders Larsson (C) ordförande för Centern.

Kristina Hansson i KD ger samma besked:
– I det stora hela har samarbetet fungerat bra i koalitionen. Nu är Önnebo själva kärnpunkten, och där finns det en markant skillnad. Vi kan aldrig acceptera att vissa inte tar till sig kommunfullmäktiges beslut. Vi måste sätta ner foten. Förut har vi kohandlat. Den tiden är förbi, säger hon.
På tisdagen, vid lunchtid, informerade kommunalrådet Susanne Meijer (S) personalen i kommunen om att Hörby nu styrs av ett minoritetsstyre bestående av S, MP och L, och att C och KD hoppat av.
– Det är med bedrövelse jag konstaterar att det har landat så här. Det känns tråkigt, säger Susanne Meijer.
Exakt vad som kommer att hända nu vet hon inte. Hon hoppas kunna sitta kvar som kommunalråd, och det finns inga krav från något av de inblandade partierna att nämndsorganisationen ska rivas upp med tanke på att det bara är ett år kvar till valet.
– Det blir inga förändringar överhuvudtaget när det gäller nämnderna. Vi har inte ambitionen att splittra upp nämnderna eller riva upp några beslut, utan vi ska fortsätta verka för en god arbetsmiljö.

– Nu får vi diskutera hur vi ska gå vidare så att vi kan fortsätta ge bästa möjliga leverans för Hörby kommun och arbeta för att personalen ska känna trygghet. Mitt uppdrag är att hålla samman detta paketet. Ambitionen är att sitta kvar så länge det finns förtroende för mig, och så länge medlemmarna i S och de vi samarbetar med inte säger något annat, fortsätter Meijer.
Både S och L ska ha styrelsemöten i veckan för att diskutera hur man ska gå vidare i processen. På torsdag kväll träffas S, L och MP för att dra upp riktlinjerna för det fortsatta arbetet, och någon form av besked om hur det blir kommer på fredag, enligt Susanne Meijer.

– Vi fortsätter styra på något vis – i majoritet eller minoritet. Det går att styra i minoritet om det skulle behövas.
Susanne Meijer säger att hon är öppen för att göra upp med andra partier i specifika sakfrågor – och hoppas kunna hitta så breda majoritetslösningar som möjligt – även om samarbetet i koalitionen har upphört.
– Ju fler beslut som är brett förankrade desto bättre. Vi är positiva till att föra samtal med de partier som vill samverka.

Susanne Meijer håller dörren öppen för samtal med V, M och SPI i oppositionen, men några uppgörelser eller samtal med SD blir det inte, slår hon fast.
– Vi samverkar inte med SD eftersom vi står långt ifrån varandra i våra värdegrunder.
Fullmäktige har beslutat att driften av Önnebo ska fortsätta. Men enligt Susanne Meijer och socialnämndens ordförande Hans Frank (L) är det inte detsamma som att äldreboendet ska vara kvar. Äldreboendet håller på att avvecklas, och ska vara tömt den 15 december och det finns planer på att göra om det till ett LSS-boende.

– Vi har ett fullmäktigebeslut och det följer vi. Socialförvaltningen har i uppdrag att arbeta vidare med detta. Vi har lokalerna kvar och i kontraktet står det att det ska vara ett vårdboende. Socialförvaltningen får fylla det med de uppdrag de behöver och får bedöma det utifrån sin profession. Vi motverkar inte fullmäktiges beslut.

Men i praktiken betyder det ju att äldreboendet läggs ner som planerat. Kommer ni att ge socialförvaltningen i uppdrag att avbryta nedläggningen?
– Vi arbetar efter kommunfullmäktigebeslutet. Önnebo ska vara ett vårdboende. Det vi ska fylla lokalerna med är en verkställighetsfråga. Politiken, ska inte peta för mycket i smådelar utan ska arbeta med de övergripande frågorna och måla med den stora penseln.

Men andra partier hävdar att beslutet innebär att äldreboendet ska vara kvar, och anklagar er för att inte följa beslutet?
– Vi obstruerar inte. Vi följer fullmäktiges beslut, säger Susanne Meijer.
Fler kommentarer till det politiska läget i Hörby i torsdagens tidning.

Läs mer:

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×