Glenn Oredsson på Skea gård odlar ekologisk raps som sedan går till produktion av matolja. Höstens blöta väderlek ställde till det under såperioden, men nu är allt i jorden och ser ut att växa bra.Foto: Hans Bryngelson
Glenn Oredsson på Skea gård odlar ekologisk raps som sedan blir till matoljai butikerna. foto: Hans Bryngelson

En blöt höst för grödorna

PROBLEM Höstens myckna regnande har ställt till problem för höstsådden hos lantbrukarna. Glenn Oredsson på Skea gård har dock sått hela arealen, men inte utan problem.

Redan i mitten av augusti inledde Glenn sådden av sin höstraps, som till nästa år ska bli ekologisk matolja.
– Efter några dagar kom regnet och vi fick avbryta sådden och vänta fem dagar för att så resten av arealen, berättar Glenn och tillägger att han i år odlar 26 hektar med höstraps.

Men trots att allt kom i jorden var det inte slut med problemen. Regnet fortsatte ösa ner.
Enligt en granne var nederbörden från maj till oktober 500 millimeter, mot 700 millimeters årsnederbörd som normalt.

Den vattenmätta jorden gjorde det därför besvärligare att genomföra de två radhackningarna av rapsfältet. Tunga maskiner hade svårt att ta sig fram på åkrarna.
– Risken finns för ekonomiska förluster nästa höst, menar Glenn Oredsson, även om priset för den ekologiskt odlade rapsen är mer än dubbelt så högt som för traditionellt odlad raps. Efterfrågan är stor på det ekologiska.
Kyla och snö är inget problem för rapsen när den väl är nere i jorden. Det som kan skapa problem är en mild inledning på nästa år, med plötsliga omslag till kyligt väder. Då kan rapsen ta skada.

– Regnet har också ställt till det för dem som exempelvis odlat morötter. De blöta jordarna har gjort det svårt att ta upp morötterna, och även om de tagits upp kan kvaliteten och lagringsdugligheten bli sämre, förklarar han.
Men regnet har skapat fler problem.
Enligt bestämmelser måste 60 procent av en gårds areal vara grön på vinterhalvåret, alltså sådd med något under hösten. Men i år har länsstyrelsen gett dispens. Alla gårdar klarar inte av att uppfylla kravet.
Ett antal oberoende växtodlingsrådgivare i Skåne har bedömt hur mycket det blivit sått under hösten.

Deras uppskattning säger att bara hälften av höstrapsen såtts, 75 procent av höstvetet, 90 procent av höstrågen, 75 procent av höstkornet och 70 procent av rågvetet.
Dessa siffror gäller för nordöstra delen av Skåne. Totalt i hela Skåne har 6 500 hektar mindre höstraps och 25 000 hektar mindre höstvete än normalt blivit sått.

– Det har också varit svårigheter med att sprida gödsel, som är tillåtet fram till sista oktober, förklarar Glenn, och tillägger att det då är upp till varje lantbrukare att söka dispens hos de kommunala miljöförvaltningarna.
Han konstaterar att det i framtiden kan bli problem med de stora svängningarna i klimatet, ibland mycket torrt och ibland mycket nederbörd.
Klimatet är inte lika jämnt varierat som tidigare, utan mer kraftiga svängningar, enligt Glenn.
– Klimatförändringarna är en utmaning för jordbruket, det kan också påverka framtida tillgång av livsmedel, avslutar han.

×