Regn försvårar höstsådd

BLÖTT Allt regn och genomsura marker har påverkat höstsådden negativt.

Höstsådden i Skåne 2017 har gått mycket trögt som en följd av det evinnerliga regnandet, uppger i ett pressmeddelande Nils Yngvesson, KWS Scandinavia. Han hänvisar till en undersökning där ett antal oberoende växtodlingsrådgivare runt om i Skåne tillfrågats hur stor areal som verkligen är sådd. Enligt växtodlingsrådgivarnas skattning rörande höstsådd 2017 i Skåne har det gått sämst för höstvetet, endast 75 procent av normal areal är sådd. Det motsvarar 25 000 hektar mindre än normalt.
80 procent av höstkornet har blivit sått, det är ungefär 1 000 hektar mindre än normalt. 85 procent av höstraps (cirka 6 500 hektar mindre) och höstrågvete (cirka 1 000 hektar mindre) är sådd.
Bäst har höstrågen klarat sig, 90 procent av den normala arealen är sådd. Det är runt 1 500 mindre hektar än brukligt jämfört med de senaste åren.
Den här undersökningen antas ge en säkrare bild av höstsåddens omfattning än redovisningar av kvantiteten för sålt utsäde. Underlaget är insamlat av KWS Scandinavia i oktober 2017.

×