Hovrätten i Malmö dömer en Marieholmsbo till fängelse, precis som tingsrätten tidigare gjorde. ARKIVBILD

Nu tar hovrätten upp spädbarnsmålet

Kristianstad Rättegången i det så kallade spädbarnsmålet fick stor nationell uppmärksamhet och till slut frikändes föräldrarna som var misstänkta för att ha orsakat sin dotters död.
Efter att domen överklagats inleds nu förhandlingarna i hovrätten.

Den 20 juli i somras kom Kristianstad tingsrätts dom i det uppmärksammade spädbarnsfallet.
Tingsrätten bedömde då att den 22-åriga mannen och 24-åriga kvinnan som stod åtalade för att ha misshandlat sitt spädbarn synnerligen grovt och av oaktsamhet orsakat barnets död skulle frikännas i alla avseenden.
Tingsrätten menade i sin dom att utredningen inte visat att mamman och/eller pappan orsakat skadorna på dottern genom aktivt handlande.

Några veckor därpå beslutade vice chefsåklagaren Eva Norberg att överklaga tingsrättens dom till hovrätten över Skåne och Blekinge.
Förhoppningen är att hovrätten till skillnad från tingsrätten ska gå på åklagarens linje och döma de båda föräldrarna till långa fängelsestraff för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död.
– Jag begär att hovrätten dömer både mamman och pappan till ett längre fängelsestraff för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död, skrev Eva Norberg i sitt överklagande.
Till hovrättsförhandlingarna har inga nya bevis i fallet tillfogats av åklagaren.
Istället åberopas att de bevis som lades fram i tingsrätten ska kunna vara tillräckliga för en fällande dom och att tingsrätten inte analyserat händelseförloppet tillräckligt noggrant.

Det efterlyses även i överklagandet att hovrätten sätter in de enskilda bevisen i ett större sammanhang och att en helhetsbedömning görs, även om varje enskilt bevis också ska bedömas för sig.
Hovrätten har avsatt tolv förhandlingsdagar för att behandla den överklagade domen. Idag inleds rättegången och den tolfte och sista förhandlingsdagen är planerad till den trettonde december.

Läs mer: