Lantbrukets dag i riksdagen

FOKUS Svensk livsmedelsproduktion är den nya framtidsbranschen.

Hur ny teknik och livsmedelsstrategin skapar fler möjligheter för det svenska lantbruket tas upp på Lantbrukets dag i riksdagen den 21 november. Dagen arrangeras av Hushållningssällskapet tillsammans med riksdagsledamoten Magnus Oscarsson (KD).

Dagens lantbruk är redan en högteknologisk bransch och den nya tekniken utvecklas snabbt. Med precisionsodling kan skördarna öka samtidigt som miljöbelastningen i form av kväve- och fosforutsläpp minskar. Ny teknik förbättrar dessutom arbetsmiljön radikalt för lantbruksföretagarna.
Magnus Oscarsson har tidigare arrangerat Mjölkens och Skogens dag för sina riksdagskollegor. Nu har han även tagit initiativ till en dag om framtidens lantbruk och livsmedelsproduktion.
– Det händer så otroligt mycket inom denna framtidsbransch just nu med bland annat ny teknik, det är det många som inte förstår. Vi politiker måste se de möjligheter och utmaningar som finns och se om det är något vi behöver se över i lagstiftningen för att allt ska bli så bra som möjligt, säger Magnus Oscarsson, i ett pressmeddelande.

×