Regeringen vill satsa på bredband på landsbygden

FÖRBÄTTRING Regeringen vill satsa 150 miljoner kronor på utbyggnad av bredband på landsbygdens glesare befolkade områden.

Detta ska ske genom ett uppdrag till Statens jordbruksverk.
– Det här beslutet är en tydlig signal från regeringen. Vi ser behovet av att bredband byggs ut i hela landet, även i de väldigt glesa områdena. Det måste vara möjligt att bo, leva och jobba i hela landet. Vi ger därför Statens jordbruksverk i uppdrag att fördela 150 miljoner ur bredbandsmiljarden till de glesare områdena, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson är inne på samma linje.
– Målsättningen för regeringens digitaliseringspolitik är högt ställda. Vi vill att alla, oavsett var i landet man bor, ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Det här är pengar som kommer att förbättra möjligheterna att leva och driva företag på landsbygden, säger han i ett pressmeddelande.
Nu återstår endast att Europeiska kommissionen ger sitt godkännande till satsningen.

×