– Vi ska gräva oss ner sex meter där stationen i Åkarp finns i dag. Tillfälliga stationer anläggs norr och söder om den nuvarande, säger projektledare Jens-Peter Eisenschmidt (till höger i bild). Bredvid honom står Trafikverkets regionchef Lennart Andersson. FOTO: Joakim Stierna
Infrastrukturminister Tomas Eneroth tryckte sin hand i betong tillsammans med barnen.
Lunds kommunalråd Christer Wallin (M) och Anders Almgren (S), var på plats.
– Utbyggnaden är oerhört angelägen, säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.

Fyrspårs-satsning är i gång

åkarp På fredagsmorgonen invigdes officiellt den stora utbyggnaden till fyra spår på stambanan mellan Arlöv och Flackarp.
Det är en stor satsning som kommer att påverka trafiken i Sydvästskåne fram till 2024.
Projektet har en budget på fem miljarder kronor.

På plats vid Åkarps station fanns infrastrukturminister Tomas Eneroth.
Tillsammans med barn från förskolorna Dungen och Dalslund tryckte han sin hand i en bädd av cement. Den symboliska tavlan ska så småningom hängas upp i en gångtunnel under spåren.
– Denna utbyggnad är ett bra exempel på att vi även satsar i Skåne. Sedan kommer ytterligare en väldigt stor investering – fyra spår från Lund till Hässleholm. Det projektet ligger i den nationella planen som vi beslutar om till våren, säger han.

– Fyraspårs-utbyggnaden är bara en början. Framöver kommer flera viktiga infrastruktursatsningar, som företag och pendlare kommer att älska. Vi har en budget på 700 miljarder, 100 miljarder mer än vad alliansregeringen lyckades åstadkomma. Vi tittar på de tydliga prioriteringar som Region Skåne har. Där finns även tunneln mellan Helsingborg-Helsingör med. Hela trafiksystemet ska knytas ihop, även Skåne på tvären, säger Tomas Eneroth till Skånska Dagbladet.

Men först ska alltså kapaciteten mellan Malmö och Lund förbättras genom två nya spår. Projektledare Jens-Peter Eisenschmidt har inte en lätt uppgift framför sig, framförallt med tanke på att trafiken hela tiden ska flyta utan för långa avstängningar.
– Vi började i måndags med att stänga av Lommavägen i Arlöv. Bron ska breddas för att klara fyra spår, säger han.
Parallellt förbereder Trafikverket för de nya broar som krävs där E6:an och stambanan korsar varandra. Broarna byggs på plats och skjuts sedan till sina rätta lägen. När den dagen kommer måste pulsådern E6:an stängas av.
– Det blir en kort avstängning om ett, ett och ett halvt år, men vi måste börja bygga broarna nu.
Snart börjar också arbetet med att bygga de tillfälliga spår som ska leda tågtrafiken förbi tätorterna.
– Om två år flyttas trafiken över på de nya banorna och de gamla spåren rivs. Sedan ska vi gräva den underjordiska stationen. 2022 flyttas trafiken tillbaka igen, säger Jens-Peter Eisenschmidt.
Trafikverkets regionchef Lennart Andersson uppger att myndigheten hela tiden kommunicerar med Skånetrafiken och godsoperatörerna för att byggnationen ska påverka trafiken så lite som möjligt.

– Det är en lång byggperiod. Det blir bökigt med vi ska jobba för att mildra störningarna, säger han.
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsen, är glad över att utbyggnaden är igång.
– Detta är en stor dag för Skåne. Äntligen får vi de fyra spåren. Det är oerhört angeläget. Behovet av spårkapacitet växer hela tiden, säger han.

Dagens fråga

Är du rädd för att flyga?

Loading ... Loading ...