Lissmark: ”Jag går inte ner i arvode”

Höör Höörs kommunalråd Stefan Lissmark (S) välkomnar en debatt om politikernas ersättningar. Han tänker dock inte själv gå ner i lön trots att sådana åsikter framförts av två partier.
– De politiker som kräver det kan börja med att själv avstå från sina ersättningar. Det vore mer rakt, säger han.

Stefan Lissmark tar emot i sitt nyinredda kontor i kommunhuset på tisdagsförmiddagen. Tidigare på morgonen har han varit och hämtat sin bil på verkstaden i Malmö efter en mindre krock och efter intervjun väntar ett möte med kommunalrådskollegan Anna Palm (M).

”Har det hänt något”, frågar hon Stefan Lissmark i telefonen när han lite senare meddelar att han blir sen till mötet. Framför sig på bordet har Stefan Lissmark Skånska Dagbladets artiklar om Höörpolitikernas höjda ersättningar.

– Det är bra att vi granskas. Granskningar från revisorer och massmedierna är över huvud taget bra. Politiker är inte felfria. Det är inte därför som vi sitter här, säger Stefan Lissmark.

Hur bestämdes det att politikerna skulle arbeta i Höörmodellen?
– För det första är det svårt med ett styre med sex partier. Alla som är med måste få chansen att ta till sig av underlagen. Skillnaden med Höörmodellen har varit att vi redan i kommunstyrelsens arbetsutskott har sökt samförstånd. Det innebär fler kompromisser samtidigt som alla ska informeras.
– Som fritidspolitiker lägger man ner mycket tid. Den arvoderade tiden är egentligen en liten del. Det mesta arbetet görs utan ersättning.

Fler politiker skulle delta i fler möten?
– Så har det blivit. Fler möten om budgeten och måldiskussioner. Fullmäktige har haft extramöten där man tagit fram sina mål.

Gjorde du någon reflektion över att Höörmodellen skulle innebära ökade kostnader för kommunen?
– Vi har de pengar vi har. Ända sedan Pehr-Ove Pehrsons tid som kommunalråd har budgeten för politiska kostnader varit underfinansierad. Vi har gått över den varje år.

Reflekterade du inte alls över vad det skulle innebära för kostnader?
– Nej. Det hade varit billigt med en person som bestämde. Men vi lever i en demokrati. Så många som möjligt ska vara med och bestämma.
Din partikollega Anders Magnhagen (S) säger i dagens tidning att han funderat över varför de olika nämndernas presidier suttit med på varandras möten om budgeten? Varför är det nödvändigt?
– Det var en idé från tidgare M-politikern Björn Andreasson som jag anammade. Grunden var att få en ökad förståelse för andra nämnders situation. Det har varit mycket människor på sammanträdena så det har blivit dyrare. Innan sköttes det här av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Politikernas ersättningar mellan 2011 och 2015 har ökat med med 40 procent. Den största ökningen har skett under nuvarande mandatperiod. Vad säger du om det?
– Det stämmer att det har ökat. Det är helt klart. Bland annat beror det på förändad hantering av ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Sen är det fler möten.

Är det en rimlig ökning?
– Ja. Vi har inte haft möten som vi inte haft behov av. Ingen av oss vill sitta på sammanträden mer än nödvändigt. Vi lär oss att vara mer effektiva.
– Vi har kortat ner våra sammanträden. Från en och en halv dag till en halv dag i kommunstyrelsen och från två dagar till en dag i arbetsutskottet. Det gör vi för att få ner kostnaderna

Vilket ansvar har du för ökningen?
– Jag har ansvaret att alla politiker ska få komma till tals. Det finns ingen övre kostnadsgräns om vi är effektiva och kan stå för våra beslut.
– Vi lägger ner den tid som krävs för att besluten ska bli så bra som möjligt.

Tittar man på den politiska verksamheten totalt i Höör har dessa kostnader ökat från 11,7 miljoner till 16,4 miljoner mellan åren 2011 och 2016. Vilket ansvar har du som kommunalråd för en sådan ökning?
– Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör uppdelningen vad som ska ingå i de politiska kostnaderna. Jag har inte riktigt förstått varför det ökar.

Har du inte till uppgift att sätta dig in i det?
– Jag har gått igenom kostnaderna och inte sett några fel. Att vi skulle betalt något felaktigt.

Hur har det kunnat öka så mycket?
Det är ingen ökning egentligen. Det är hur man budgeterar. När nämndsekreterarna centraliserades innebar det en liten ökning.

Det tillsattes en parlamentarisk grupp 2015 som tog fram ett förslag på hur politikernas ersättningar skulle stabiliseras. Vad hände med det förslaget?
– Gruppen gjorde ett otroligt bra arbete. Jag anammade idéerna som lades fram om att ordföranden i de olika nämnderna skulle ha fasta arvoden. Men det hittades felaktigheter i förslaget.

Vad var det för felaktigheter?
– En del ledamöter skulle få sämre arvode än vad de har i dag.

Var det inte vad gruppen fick i uppdrag att utreda?
– För mig gäller ingångna avtal. Politikerna som skulle drabbas hade tagit sina uppdrag efter förutsättningar som inte var rätt att ändra mitt i en mandatperiod.

Varför fanns inte förslaget i sin helhet med i handlingarna till kommunstyrelsen och till fullmäktige 28 februari i år när ni fattade beslut om ”revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda”?
– Det var ett arbetsmaterial som inte gick vidare från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det är väl inget arbetsmaterial längre när gruppen slutfört sitt arbete?
– Det var ett arbete som inte var slutfört.

Ska man se det som att ni tar emot förslaget i arbetsutskottet, ni tittar på det och sedan kastar ni det i papperskorgen?
– Nej, förslaget kommer fortsatt ligga till grund när vi fattar beslut om arvodena för nästkommande mandatperiod. Det gör vi troligen under våren. Sen kan jag inte säga att det blir exakt det förslaget. Det är ett arbetsmaterial som är pausat.

Men varför har du mörkat ett färdigt förslag om ändrade politikerersättningar för allmänheten?
– Vi har inte mörkat. Vi har pausat förslaget. Det ligger som grund för ett framtida beslut. Då kan vi gå tillbaka och titta på förslaget.

Vänsterpartiet och Liberalerna har uttryckt i gruppens arbete att kommunalrådsarvodena borde sänkas. Kunde inte du gått i bräschen för en sådan sänkning?
– Nu talar du med en facklig person. Det är inte en framgångsrik väg att sänka löner som är beslutade i ingångna avtal. De ska hållas. Har man en lön ska man inte få den sänkt.
– Sen är det alltid lätt att ha synpunkter på andras arvoden. Det hade varit rakare om politikerna som vill sänka mitt arvode först propagerade för att ta bort sina egna arvoden.

Ångrar du något med Höörmodellen sett till vilka kostnader den inneburit?
– I slutändan handlar det om demokrati. Vi har dragit ner på sammanträdestiderna. Kurser och konferenser är det sparsamt med och vi ser över antalet träffar.

Läs mer:

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×