Långa köer efter lastbilsolycka

Trafik Det är risk för köer på E6:an vid Flädie i samband med saneringen efter en lastbilsolycka.

Den pågående saneringen efter en lastbilsolycka orsakade långa köer under tisdagsmorgonen.
Köerna var under flera timmar mycket långa på väg E6 mellan Landskrona och Malmö.

Saneringen pågår fortfarande. Enligt Trafikverket råder mycket begränsad framkomlighet och risk för långa köer från Trafikplats Flädie till Trafikplats Borgeby i båda riktningarna.
Lastbilsolycka inträffade strax efter klockan 23 på måndagskvällen.

Under flera timmar var E6 avstängd mellan trafikplats Flädie till trafikplats Borgeby i norrgående riktning.
Strax efter klockan 02 hävdes stoppet, även om framkomligheten förbi olycksplatsen var begränsad.

Just nu pågår saneringsarbete på plats. Bland annat ska uppåt en kubikmeter diesel ha runnit ut på olycksplatsen.

×