– I dagsläget behöver man inte vara orolig. Vi ska göra det så bra som möjligt för våra elever, föräldrar och personal i Hörby, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Lena Rosvall (S).

Hörby på plats 230 i årets skolranking

HÖRBY Hörby kommun hamnade åter i bottenskiktet i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun 2017. Kommunen dippade till 230:e plats.

De senaste åren har Hörby kommun legat stadigt på nedre halvan i Lärarförbundets ranking.
I år fick Hörby 2523 poäng och kom på 230:e plats av 290 kommuner. 2016 låg Hörby på 198:e plats. På första plats kom Vellinge kommun med 713 poäng.
– Vi får göra en analys av rankingen, och titta på de delar vi kan påverka, säger Lena Rosvall (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Med ett flertal HVB-hem i kommun, både privata och kommunala, står skolledningen inför stora utmaningar när det gäller skolgången för nyanlända ungdomar. Alla nyanlända har inte kompletta betyg när de börjar i skolan och ska på kort tid läsa ifatt de ämnen och betyg de saknar för att få gymnasiebehörighet.
Det är en av orsakerna till att gymnasiebehörigheten har sjunkit bland eleverna, förklarar Lena Rosvall. När det gäller andelen elever i årskurs nio som var godkända i alla ämnen hamnade Hörby kommun så långt ner som på 254:e plats.
– Många har inte haft någon skolgång alls när de kommer till Hörby. En del är här bara kortare perioder eller har bara varit här en kort period. Det är en omöjlig uppgift att hämta hem det direkt när man tittar på betygen. Men vi det är viktigt att vi säkerställer att alla eleverna gå vidare till fortsatta studier.

En av ljusglimtarna för Hörby i rankingen är avsnittet om kommunen som avtalspart. Här låg kommunen på åttonde plats i riket när jämförelsen gjordes.
– Det är ganska så trevligt att vi hamnade så högt där. Det är bra ur ett lärarperspektiv, säger Lena Rosvall.
Hon är tveksam till om skolrankingen fyller någon egentlig funktion, eftersom förutsättningarna skiljer sig så mycket åt från kommun till kommun.
– Lärarnas Riksförbund har tagit bort sin ranking, eftersom man anser att det bara trycker ner lärarna. De här rankingarna slår hårt i media. Jag vet att vissa delar har vi tagit fram och tittat på, till exempel lärarlönerna. Där ligger vi bra till, men rankingen visar något annat. Det får vi göra en djupare analys av.
– Vi har ett gott rykte bland lärarna när det gäller att jobba i kommunen, och lärarna gör ett förträffligt arbete.

Lena Rosvall flaggar för att det behöver skjutas till mer pengar för att fler ungdomar ska få möjlighet att gå ut nian med godkända betyg.
– Vi ligger bra till i den tidigare delen av grundskolan. Där är vi nästan bäst i landet. Sen händer något på vägen. Vi behöver öka resurserna i den senare delen av skolan.

Dagens fråga

Tränar du på gym regelbundet?

Loading ... Loading ...

Webbkryss