Stora delar av Folkparkens gröna ytor har inte beteckningen park, något som Björn Abelson (S) och MP nu vill ändra på.

Vill skydda Folkparkens grönska

Lund Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill att Folkparken ska skyddas som park. Syftet är att bevara grönytorna och minska möjligheterna att bebygga området.

Bakgrunden är att stora delar av Folkparkens gröna ytor i dag inte har beteckningen park.
I en gemensam skrivelse till byggnadsnämnden föreslår de båda partierna att det pågående detaljplanearbetet avskrivs och att stadsbyggnadskontoret får ett nytt planuppdrag.
Det nuvarande uppdraget för Väster 5:10, som är Folkparkens fastighetsbeteckning, är att pröva lämpligheten av att förtäta samt säkerställa kultur- och grönstrukturvärdena.
S och MP pekar på att förtätning i närområdet väster om Folkparken kan avvakta tills en nedgrävning eller flytt av kraftledningen på Väster blir aktuell, det vill säga när det byggs nya bostadsområden vid Källby/Lund SV som också berörs av kraftledningen.
Det som därmed är aktuellt just nu är att säkra träden och grönskan i Folkparken.
Enligt de båda partierna kan en ny detaljplan tas fram genom standardförfarande i delegation och därmed bli klar inom sex-sju månader.
– Vi möter nu Västerbornas önskan om att skydda Folkparken för framtiden, säger byggnadsnämndens ordförande Björn Abelson (S).

Han pekar på det stora engagemang som de boende på Väster visar för parken:
– Vår ambition är fortsatt att förtäta staden, men det får inte ske på bekostnad av våra parker.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

  • Ja (81%, 635 Röster)
  • Nej (19%, 152 Röster)

Antal röster: 787

Loading ... Loading ...