Höjningen innebär intäkter på 30 miljoner kronor nästa år som mestadels ska gå till äldreomsorgen. Foto: TT

Chockhöjer skatten 2018

höör En närmast unik höjning på 95 öre av kommunalskatten. Dessutom har politikerna beslutat att 14 tjänster inom kommunen ska bantas bort. Det har kommunstyrelsen beslutat.

Redan förra året försökte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet genomföra en skattehöjning i sista stund men röstades ned i fullmäktige. I år trycker samtliga sex partier som styr Höör på krisknappen.

En majoritet i kommunstyrelsen har beslutat om en jättehöjning på 95 öre av kommunalskatten nästa år. Det innebär att skattesatsen 2018 hamnar på 21,88 kronor.
– Vi har jobbat med den här budgeten i nio månader och vi enades ganska tidigt om en höjning, säger Stefan Lissmark (S) ordförande i kommunstyrelsen.
Höjningen innebär intäkter på 30 miljoner kronor nästa år som mestadels ska gå till äldreomsorgen och en mindre del till skolan.
– Socialnämnden har signalerat att de behöver 20 miljoner för att klara äldreomsorgen. Gör vi inget radikalt nu blir det svårare längre fram, säger Stefan Lissmark (S).
Särskilda boendeplatser för äldre, förstärkt hemtjänst, medel till elever som är i behov av särskilt stöd, matematikundervisning och arbetskläder till förskolepersonal är saker som skattehöjningen ska användas till.

Ledamoten Christer Olsson (M) är självkritisk på så vis att han anser att man borde höjt skatten redan för ett eller två år sedan.
– Då hade vi suttit i ett bättre läge nu. Men vi har räknat med högre skatteintäkter än vad som varit och därför tvingas vi nu agera.
Vice ordföranden i kommunstyrelsen Fredrik Hanell (MP) menar att det är den demografiska utvecklingen som ställer till det.
– Vi ser en stor ökning av barn och äldre som gruppen arbetsföra måste täcka upp för.

Christer Olsson ser det inte som ett misslyckande att ett traditionellt skattesänkarparti som Moderaterna nu är med om att genomföra en stor höjning.
– Jag tror inte att något parti egentligen ville ha en höjning men nu är vi här. Hellre en stor skattehöjning nu än att dutta med 35 öre tre år framåt.
Samtidigt menar M-politikern att tålamodet är slut med underskott i nämndernas budgetar.
– Vi kommer vara mycket tuffare mot nämnderna att hålla sin budget. De måste rätta in sig i ledet och kan inte förvänta sig budgettillskott framöver, säger Christer Olsson.
Konsekvenserna av Höörs kommuns ekonomiska läge stannar inte där. Kommunstyrelsen har klubbat i genom ett besparingsprogram på 25 miljoner kronor. En del är personalneddragningar med 14 årsarbetare.

Beskedet från politikerna är att kärnverksamheterna ska skyddas. Ändå plockas fem tjänster från socialnämnden och två tjänster från barn- och utbildningsnämnden. Största förloraren bedöms dock kultur- och fritidsnämnden vara där tre tjänster sparas in.
– Den nämnden saknar lagstadgad verksamhet och drabbas därmed hårdast. Det är guldkanten som får läggas på is under ett år, säger Christer Olsson.
– Genomför vi inte dessa besparingar hade vi tvingats höja skatten med 1,50 säger Stefan Lissmark som menar att stormen ännu inte blåst förbi.
– Vi har fortsatt ett par tuffa år framför oss, säger han.

Läs mer:

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×