”Vi har utgått från studien”

SVEDALA Ronny Johnsson (SD) menar att broschyren är en korrekt återgivning över hur situationen ser ut i Svedala kommun.
– När studien presenterades från början fanns det en klar och tydlig koppling till att bostäderna var avsedda för nyanlända, konstaterar han.

Ronny Johnsson tycker att SD har ett fullständigt faktaunderlag för att kunna presentera broschyren på det sätt som man valt att göra.

– Vi redogör för hur allt presenterats från början. Att sedan kommunen ändrat sig i efterhand så att den ska passa in i deras agenda kan inte vi hjälpa. Vilka deras anledningar är vet inte jag, fortsätter han.
Han berättar att när lokaliseringsstudien presenterades på ett möte med bygg- och miljönämnden och teknisk nämnd var det med tillägget att den handlade om boende för nyanlända.
– I plan- och exploateringsutskottet frågade vi om bostäderna inte skulle gälla alla. Sedan dess har tillägget för nyanlända inte funnits med.
– Från början gjordes det en klar och tydlig koppling till nyanlända.
SD menar att det är mot den bakgrunden som man framställt broschyren på det här sättet. Det är också anledningen till att även de privata fastigheterna finns med under beskrivningen ”som tillfälliga boenden och permanenta hus med förtur till nyanlända”.
– De finns fortfarande med i studien och det är den som vi utgått ifrån.

Läs mer:

Dagens fråga

Brukar du äta lutfisk på julafton?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev