Månsgatan i Svedala är en plats som Svedalahem planerar att bygga på.

Broschyr från SD får kritik

SVEDALA En broschyr från Sverigedemokraterna i Svedala kommun kritiseras av både Svedalahem och ledande politiker.
Flera områden pekas ut som tänkbara platser för bostadsbyggande åt nyanlända och att de ska få förtur till bostäderna.

”Svedala förtjänar bättre” står det på framsidan av broschyren. På en sida radas nio olika fastighetsbeteckningar upp. Här står adresser och antal bostäder som planeras på varje tomt. Uppgifterna är hämtade från den lokaliseringsstudie som Svedalahem har gjort.

Men SD:s sammankopplig med att detta enbart gäller bostäder för nyanlända får kritik liksom att de ska få förtur till bostäderna.
”Svedala kommun förbereder tillfälliga boenden och permanenta hus med förtur till nyanlända”, skriver SD i utskicket.

Därefter står det att byggnaderna i de flesta fall i nuläget strider mot detaljplanerna.
”Vi vill upplysa om att Svedala kommun har 6 000 personer i bostadskön. Vi i SD säger nej till förtur i bostadskön”, står det också i utskicket.
Svedalahems lokaliseringsstudie har presenterats för bland andra bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsens planeringsutskott.
– Vi har aldrig uttalat oss om förtur till någon speciell kategori, förklarar Pehr Carlberg som är vd för Svedalahem. Vårt arbete har gåt ut på att hitta ledig mark och planera för bostadsbyggande för alla.
– Flera av områdena som finns med i studien äger vi inte själva. Arkitektens uppdrag var att lista lämpliga luckor som det går att bygga på.

Ett exempel på en fastighet som inte ingår i Svedalahems eller kommunens bestånd är en markbit vid Bara mineraler.
– Det rör sig om en liten trekant vid Malmövägen. Vi har inga planer på att bygga där men det är möjligt att någon annan har det, fortsätter Pehr Carlberg.
Ytterligare fastigheter i Bara som kommunen inte äger finns med och presenteras som ”husplaner för Svedala kommun”.
Kommunstyrelsens andre vice ordförande Ambjörn Hardenstedt (S) har reagerat starkt på utskicket.
– Det inneåller direkta felaktigheter och lögner. Svedalahems lokaliseringsstudie har tagit fram möjliga platser som det går att bygga på.
– Lokaliseringsstudien säger inget om förtur för vissa kategorier utan är utförd för att hitta mark för bostadsbyggande åt alla kategorier som vill bo i hyresrätt.
Ambjörn Hardenstedt påpekar också att det inte finns något bygglovsbeslut för ett enda av de utpekade områdena.
Kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) tycker att studien är ett bra planeringsunderlag för Svedalahem.

– Vi är ålagda enligt lag att lösa bostadsfrågan för de nyanlända som är tilldelade Svedala som placeringskommun. Det jag är nyfiken på är hur SD resonerar i denna fråga och vilken lösning de ser.
Linda Allansson Wester påpekar också att det finns en brist på mindre bostäder till unga vuxna.

Läs mer:

Dagens fråga

Brukar du äta lutfisk på julafton?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev