Sven Jensén, Östra Göinge, kallar sig själv ”hembygds- och landbygdsoptimist”. FOTO: ARKIV

”Vi måste kasta av oss det fossila oket”

VISION – Det är av stor vikt att undvika polarisering mellan stad och land, säger Sven Jensén, som själv kallar sig ”hembygds- och landsbygdsoptimist”.

– Vi blir mer och mer medvetna om att allt hänger ihop och det tycker jag är bra, säger Sven Jensén, som är ordförande i Göinge hembygdsförening och sitter även med i Sveriges hembygdsförbunds styrelse.
Han säger att arbetet med att plocka fram verktyg för att planera för hela Skåne är angeläget.
– Det gäller att formulera en vision för hela Skåne och hela Sverige, säger han.
Hans egen vision går ut på att bygder bebos och att människor där känner att de trivs och har möjligheter.
– Vi i hembygdsföreningarna måste kasta av oss det fossila oket och verka i samtiden.
Han ställer också frågan vem som ska författa visionen.
– Den borde skrivas av medborgare och inte av proffs. En del kommer då komma med bra saker medan andra kanske förlitar sig mer på kommunen. Men engagemanget är A och O.
Han anser också att alla möten om landsbygdens utveckling oftast sker i storstäder, i stället borde politiker och tjänstemän komma ut på landsbygden och att sammanträdena skulle hållas där.
En annan angelägenhet är att i stället för att planera för att bygga nytt inventera alla byggnader på landsbygden och i städer som står tomma och se vad man kan göra av dem innan man börjar bygga nytt.
Region Skåne har efter seminarieserien Samspel stad och land, som samlade deltagare från Skånes kommuner, Kommunförbundet, LRF och Skånes hembygdsförbund, presenterat ett utkast till planeringsverktyg.
Utgångspunkten har varit att gemensamt diskutera vilka hinder och förutsättningar som finns för att stärka och skapa kopplingar mellan stad och landsbygd.
Syftet är att gå ifrån stuprörstänkandet och bygga nya nätverk, en kontinuerlig dialog och samverkan mellan privata och enskilda idéskapare och förändra den traditionella offentliga förvaltningen.

×