”Jag kände inte till förändringen”

BARA Kommunalrådet Linda Allansson Wester (M) har inte fått någon information om de nya parkeringsreglerna.

– Jag har inte känt till den här förändringen förrän nu och är tacksam över att Baraborna informerat mig om den. Jag kommer att lyfta frågan på nästa exploateringsmöte med aktörerna i Bara centrum. Där får vi ta reda på hur man resonerat när den här förändringen införts.
Gällande uttalandet om att det är gratis att parkera i Svedala påpekar hon att det syftade på Svedala tätort.
– Vi hade ett samtal om Svedala tätort och då kom frågan om parkeringsvakter upp. Jag syftade inte på hela kommunen.
– Parkeringarna i Bara ingår inte längre i den allmänna platsmarken. Förändringen skedde när marken fick en annan ägare i samband med den stora exploateringen av Bara centrum.
Förutsättningarna i Bara finns inte på någon annan plats kommunen.

– Vi har inte sålt av ett område på liknande sätt i någon annan del av kommunen. Eftersom vi inte själv råder över marken har det blivit den här strukturen på upplägget. Den påminner mer om ett storstadsprojekt jämfört med våra andra exploateringar.
Linda Allansson Wester påpekar också att det finns en kommunal parkering vid badet i Bara som är avgiftsfri.

Dagens fråga

Tycker du det är ok med tiggeriförbud?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev