Ambrosia arborescens växer i stora delar av Sydamerika. I bakgrunden syns La Paz, Bolivias huvudstad.Foto: Rodrigo Villagomez

Forskare kan lösa cancergåta

LUND Laboratorieexperiment visar att substansen damsin i växten ambrosia arborescens kraftigt hämmar tillväxt och spridning av cancerstamceller.

– Den reducerar antalet cancerceller med 75 procent. Och då har vi bara tillfört damsin en gång. Vid cancerbehandling sker det upprepat, säger Stina Oredsson, professor vid biologiska institutionen, Lunds universitet.
Växten ambrosia arborescens växer vilt i stora delar av Sydamerika och används traditionellt som medicinalväxt.
Lundaforskarna har kommit fram till de uppseendeväckande resultaten i samarbete med kollegor i La Paz i Bolivia.

Forskarna har isolerat damsin ur växten och studerat dess effekt på cancerstamceller i tre olika bröstcancercellinjer.
De har också gjort motsvarande undersökningar med ambrosin, en så kallad analog, det vill säga en substans som liknar damsin men som tagits fram på kemisk väg. Resultaten visar att båda har effekt på cancerstamceller.

– Både den naturliga substansen och den kemiskt framställda substansen hämmar tillväxten och spridningen av cancerstamceller i bröstcancercellinjer. Det är första gången som forskningen lyckas visa det, säger Stina Oredsson.
Det verkar också som att substansen har en liknande effekt även på andra typer av sjukdomen.
– Vi har tittat på cancer i bukspottskörteln. De cellerna hämmas också. Ett grundtips är att substansen fungerar på vilken cancerform som helst. Det är något fundamentalt över det här, men det är ännu så länge inte vetenskapligt bevisat, säger hon.
Redan vid låg koncentration hämmar båda substanserna cancercellernas delnings- och rörelseförmåga. Det betyder att tumören blir mindre och cellspridningen minskar.
I studien visar forskarna att det faktiska antalet cancerstamceller minskar.
Stina Oredsson betonar att det är grundforskning och att resultaten bygger på experiment gjorda på cellkulturer i laboratorium.

Samtidigt menar hon att resultaten är ett genombrott i cancerforskningen eftersom det kan vara första steget mot effektiv behandling av cancerstamceller, det vill säga de celler som tros orsaka metastaser.
– Olika cancerceller har olika förmåga att överleva cellgifter. Cancerstamceller tycks ha en inneboende resistens mot de cellgifter som används idag, man kan kalla dem de farligaste cancercellerna. Det är dem som vi jagar. Våra resultat kan bidra till utvecklingen av nya mediciner mot cancerstamceller, men tyvärr tar det lång tid från grundforskning till färdiga mediciner, säger Stina Oredsson.
Hon och hennes kollegor fortsätter att studera damsin och ambrosin, samtidigt som de har tagit fram fler analoger.
Ännu ej publicerade resultat visar att även dessa har mycket goda, hämmande effekter på cancerstamceller.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Brukar du lyssna på Melodikrysset?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev