Varsam hand och smittande entusiasm i Anders de la Mottes nya.