Kävlinge bäst klimat för entreprenörer

Kävlinge Kävlinge har det bästa företagsklimatet bland kommunerna i Skåne, och det sjätte bästa i hela landet. Det visar företagarorganisationen Svenskt Näringslivs ranking för 2017.
Vellinge som legat i topp i flera år har dalat till femte plats.

– Jag får höra av många företagare att när något inte fungerar, då ringer man. Antingen till mig eller till Mats Rosén (näringslivschef i Kävlinge). Det är jättepositivt. Jag har förstått att det inte fungerar så i alla kommuner, säger Pia Almström (M), ordförande i kommunstyrelsen i Kävlinge, som en förklaring till att Kävlinge de senaste åren etablerat sig som en av landets främsta.
Pia Almström framhåller just tillgängligheten som en framgångsfaktor, att företagare har en direktlinje till kommunens högsta representanter.
– Jag blev intervjuad av Svenskt Näringsliv i förra veckan. Då fick jag frågor kring hur vi jobbar med näringslivsklimatet. Jag svarade att det är ett långsiktigt arbete där vi jobbar med dialog och lyhördhet, att företagare vet att det finns någon de kan vända sig till.

Det bekräftas också av Svenskt Näringsliv.
– Kävlinge har arbetat långsiktigt med att förbättra villkoren för företagen i kommunen under flera års tid. Det har satts högt upp på den politiska agendan, och man har sett till att det genomsyrar hela organisationen, säger Carola Netterlid, biträdande regionchef på Svenskt Näringsliv i Skåne.
Svenskt Näringsliv har sedan 2001 undersökt och betygsatt företagsklimatet i landets 290 kommuner. Bedömningen görs utifrån ett tjugotal parametrar, bland annat kommunalskatt, tillgång till kompetens och service och kommunikationer.

Kävlinge ligger på andra plats sett till kommunalskatten. Men i övrigt ligger kommunen inte bland de tio bästa i någon kategori. Den höga rankingen får kommunen i stället av att den har en jämn nivå i många kategorier. Sämst till, plats 179, ligger Kävlinge i kategorin antalet företag per tusen invånare.
– Den är svår att förbättra. Vi är en utpendlingskommun. Det gäller för oss att skaffa fler företag på orten.

Majoriteten av övriga skånska kommuner har klättrat i rankingen. Helsingborg har ökat 31 placeringar och ligger nu på plats 13 i landet, och Lomma 15 placeringar till 20:e plats.
Staffanstorp har också förbättrat sin position och är Kävlinge hack i häl med en åttondeplats i hela riket.
Däremot har Vellinge tappat mark rejält i toppen. Från en tidigare fjärdeplats i landet har kommunen nu fallit till 14:e plats. Den förstaplats i Skåne som Vellinge mer eller mindre prenumererat på har nu förvandlats till en femteplats.
– Det visar att ett gott företagsklimat inte är något man kan ta för givet, säger Rolf Elmér, Svenskt Näringslivs regionchef i Skåne.

Det sistnämnda tar Pia Almström fasta när hon stakar ut framtiden.
– Vi har områden där vi kan bli ännu bättre. Bland annat myndighetsutövningen, allt från bygglov miljötillsyn. Där kan vi jobba smartare.
Hon framhåller att det inte enbart handlar om att isolerat satsa på företagarna för att de ska ge gott betyg åt företagsklimatet.
– Företagare bor ofta i kommunen. De vill att det runt omkring också ska fungera, som skola och omsorg. Och så vill de att det ska se lite trevlig ut också.

Dagens fråga

Är Kattis Ahlström ett bra val som SVT:s julvärd?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×