Wassim Allshatib från Syrien har hänvisats att bo tillsammans med en annan man i en av husvagnarna på östra industriområdet i Staffanstorp. Bilder: MARIANNE PERNBRO
Wassim Allshatib har fått besök av kompisen Musbah Asaad t h som vill muntra upp honom.
Platsen kommunen valt för husvagnarna är inte särskilt välkomnanden. VAgnarna har inte ens vatten, än mindre wifi. Toalett, vatten och matlagning får de som bor där sköta i servicevagnarna till höger.
Wassin Allshatib från Syrien fick besked för ett år sedan att han skulle placeras i Staffanstorp. På fredagskvällen hänvisades han en av husvagnarna.

Kommunen placerar nyanlända i husvagn

STAFFANSTORP Staffanstorps kommun, utpekad som bland de sämsta i landet på att ta emot nyanlända, har fått kritik från Migrationsverket som tröttnat och börjat skicka nyanlända till kommunen innan de fått klartecken att det finns bostad åt dem.
Nu svarar kommunen genom att placera nyanlända i begagnade husvagnar mitt ute bland åkrarna.

– Detta är inte människovärdigt, säger Musbah Asaad som hälsar på sin kompis, Wassim Allshatib som placerades i en av husvagnarna på östra industriområdet i Staffanstorp på fredagskvällen.
Ett tiotal nyanlända bor här nu, två och två i varje liten trång husvagn där de inte ens har vatten, än mindre tillgång till internet.
Toalettbesök, tvätt och matlagning får de sköta i servicevagnarna som ligger på andra sidan den hårdgjorda grusytan.
– Hur ska vi kunna studera svenska här? Vi har inte internet, inte någonting och mår man inte bra kan man inte göra något, säger Wassim Allshatib.
För ett år sedan fick han veta att han skulle kommunplaceras i Staffanstorp. På fredagskvällen blev han hänvisad husvagnen med 20 mijnuters promenad till busshållplatsen.
Här har kommunen placerat sex inköpta begagnade husvagnar, avsedda för vuxna och ensamkommande med två personer i varje vagn. Barnfamiljer kommer att beredas plats i lägenhet eller på vandrarhem.

”Antalet husvagnar kan bli fler om Migrationsverkets anvisningar fortsätter på det nya sättet” skriver kommunen på sin hemsida.
Husvagnsboendet är tänkt för att lösa ett akut problem, säger kommunalrådet Christian Sonesson (M) som säger att detta inte är ett svar på Migrationsverkets ändrade attityd mot kommunen.
– Detta är inget spel, vi har hela tiden sagt att vi saknar bostäder. Att köpa in är inget val för oss, men nu har Migrationsverket ändrat sitt sätt att anvisa, kanske för att de tycker att vi inte klarat av mottagandet och då tvingas vi till nödlösningar.

Men om alla kommuner säger att de inte har bostäder – hur går det då?
– Det är inte min uppgift att recensera andra kommuner, jag har som uppgift att lösa det i Staffanstorp och vi har också flera lagar att rätta oss efter. Bland annat att hålla en budget i balans.

Så husvagnarna kommer att stå kvar?
– Det är en akut tillfällig lösning som vi tvingats till i takt med att staten ändrat sitt sätt att anvisa oss nyanlända, säger Christian Sonesson (M).
Oppositionsrådet Pierre Sjöström (S) var beklämd sedan han besökt husvagnarna och de nyanlända som bor där på fredagen.
– Det ser verkligen inte bra ut. Jag är inte jättestolt över min kommun i dag. Man ska inte hantera människor så och vi i S har hela tiden haft andra lösningar vilket vi tidigt fört fram i bland annat bostadsförsörjningsprogrammet, men vårt förslag röstades ner. Vi vill att kommunen ska köpa in lägenheter som sen hyrs ut till nyanlända. Husvagnar främjar inte integrationen och ärendet kommer upp nu i kommunstyrelsens arbetsutskott.
– Detta känns inte alls bra, sade Pierre Sjöström.
Skånska Dagbladet har även sökt Migrationsverket för en kommentar och där svarar Fredrik Söderberg Bruce på presstjänsten följande:
– Migrationsverket har inga synpunkter på hur kommunen löser ansvaret för att ordna boende. Vi anvisar personer enligt lagen och vi har varit tydliga med vad som gäller sedan början av året. Syftet med lagen är att alla kommuner ska ta emot nyanlända, och om en kommun inte tar emot så är det en annan kommun som har fått behålla ansvaret. Tyvärr är det den enskilda individen som kommer i kläm om en kommun inte tar emot personen.
Husvagnarna är inköpta begagnade för en kostnad av mellan 40 000 och 50 000 kronor och när de inte behövs ska de säljas igen, enligt kommunens hemsida. Säkerheten för de som bor där kommer väktarronderingen att svara för och polisen har, enligt uppgift från kommunen, informerats om platsen.
Kommunen förklarar på hemsidan sin inställning i frågan, som är att akuta lösningar som husvagnar måste användas när nu Migrationsverket skickar nyanlända till Staffanstorp utan att det finns bostäder ordnade åt dem.

Man skriver att Staffanstorp saknar vandrarhem, hotell, kursgårdar och stugbyar. Idrottshallarna är hårt uppbokade och modulbostäder medför en kostnad som vida överstiger statens ersättning, hävdar kommunledningen i Staffanstorp. Att köpa bostadsrätter eller villor vill man inte heller, det riskerar driva upp bostadspriserna och innebär en ekonomisk risk.

Staffanstorp har fått kritik både från Migrationsverket och från sina egna integrationssamordnare för att kommunen sägs sakna vilja att ordna bostäder åt nyanlända.
Enligt uppgift i SDS har en av integrationssamordnarna sagt upp sig.
Staffanstorps kommun har tagit emot cirka 85 personer av den totala kvoten för år 2016 och 2017 på 196 personer.

Dagens fråga

Kommer du att äta någon semla i dag?

Loading ... Loading ...