Beslutet om tiggeriförbudet i Vellinge har rönt stor uppmärksamhet. Här kommunsytrelsens ordförande Carina Wutzler(M) tillsammans med Nya listans Rolf Erichs. FOTO: Elisabeth Sandberg/Arkiv
Vellinges kommunalråd Carina Wutzler (M) argumenterar för ett tiggeriförbud.
Björn Axtelius (S) i talarstolen.
Angela Everbäck (MP).

Vellinge tog beslut om tiggeriförbud

VELLINGE Efter en intensiv och mer än timslång debatt klubbade majoriteten i Vellinge kommunfullmäktige igenom beslutet att införa ett tiggeriförbud.
Beslutet drevs igenom av M, L och SD som tillsammans fick 39 röster i den avslutande omröstningen.

MP, S och Nya listan röstade emot den här ändringen i den kommunala ordningsstadgan men fick med sina tolv röster se sig nerröstade.
Nu går ärendet vidare till länsstyrelsen som kan godkänna eller upphäva beslutet. Liberalerna har förklarat att de accepterar länsstyrelsens beslut och är inte beredda att gå vidare i processen. Det är däremot M och SD. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Det kontroversiella ärendet om revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter hade nummer 10 på dagordningen.
– Från tid till annan har vi fått in synpunkter från näringsidkare och invånare om att tiggeriet innebär olägenheter på olika sätt.Vi tycker inte att tiggeri är ett värdigt eller anständigt sätt att försörja sig, sa kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) i sitt inledningsanförande.
– Vi tror att tiggeri upprätthåller nöden och kan leda till kriminalitet och beroendeförhållanden. Vi tycker att det är betydelsefullt att den här frågan också lyfts upp på riksplanet eftersom nuvarande lagstiftning är otydlig.
Sedan kommunstyrelsen klubbade igenom det här förslaget har debatten varit intensiv och det var den även på onsdagskvällen. Förslaget som till slut klubbades igenom innebär ett förbud mot passiv insamling av pengar på Stortorget och Lilla torg i Vellinge, Bäckatorget och västra delen av Skanörs centrum, Höllvikens bibliotek, Skanörs hamn och Nyckelhålsparken i Vellinge.
I Vellinge kommun ställer sig Liberalerna bakom ett förbud vilket man inte gör på riksplanet. Detta påpekades av Miljöpartisten Angela Everbäck.
Anders Cnattingius (L) erkände att frågan skär igenom partiet och att det finns olika uppfattningar i frågan.

Många av argumenten från motståndarsidan handlade om att tiggeri inte är ett problem i Vellinge kommun.
– Vi har fyra tiggare i den här kommunen, i Vellinge, Skanör, Ljunghusen och Höllviken. De är inte ett problem. Med det här förbudet blir det möjligt för Moderaterna att använda kommunens skattepengar till dyra rättstvister, framhöll Björn Axtelius (S).
Angela Everbäck (MP) tyckte inte att politiker skulle använda straffrätten till dem som ber om hjälp.
– Vad kostar de här 4-5 tiggarna kommunen? undrade hon. ”Ingenting”. Däremot undrar jag vad det kommer att kosta i ordningsvakter och annat om vi inför förbudet.
– Medmänniskor behöver stöd och inte en lagstiftning som jagar de fattiga. Det måste finnas viktigare frågor i den här kommunen att lägga kraft på än att jaga tiggare.
Rolf Erichs (NL) kallade det hela för symbolpolitik och ett sätt för M att försöka vinna tillbaka väljare från SD.
– Det är ett tråkigt och inhumant val, menade han. I själva verket finns det hundratals platser kvar i kommunen att sitta och tigga på.
Han framhöll också att Vellinge återigen riskerade att få dåligt rykte och gjorde en jämförelse med tidigare försök att inte ta emot flyktingar.
– Vi har fyra tiggare i kommunen nu. När blir de ett problem? Är det när vi har 10, 20 eller 30? kontrade Carina Wutzler.
– Genom att skriva in ett förbud i ordningsföreskrifterna har vi mandat att agera när ett problem uppstår.

Läs mer:

Dagens fråga

Lyssnar du på Sommarpratarna i P1?

  • Nej (82%, 318 Röster)
  • Ja (18%, 70 Röster)

Antal röster: 388

Loading ... Loading ...