Madsen går med på sinnesundersökning

Köpenhamn Vid omhäktningsförhandlingen vägrade Peter Madsen, som misstänks ha mördat Kim Wall, genom sin advokat att frivilligt genomgå rättspsykiatrisk undersökning.
Nu ändrar han inställning.

Åklagaren ville vid omhäktningsförhandlingen att Peter Madsen skulle sinnesundersökas för att ta reda på om han var mentalsjuk vid tillfället Kim Wall avled. Eftersom Madsen vägrade såg det ut som att man skulle behöva tvångsinlägga honom på rättspsykiatrisk avdelning för att kunna genomföra undersökningen. Så ser det nu inte ut att bli.

– Jag har fått besked om att han nu vill medverka frivilligt. Mot den bakgrunden har jag bett rätten att initiera en sådan undersökning, säger åklagare Jakob Buch-Jepsen till Ekstrabladet.

Eftersom Madsen nu väljer att frivilligt genomgå sinnesundersökningen behöver man inte vänta på att det blir en plats ledig på någon rättspsykiatrisk avdelning utan man kan inleda processen snabbare och därigenom spara tid.

– Han ska alltså inte tvångsinläggas. Han ska sitta fängslad och så blir han körd fram och tillbaka till den rättspsykiatriska avdelningen där han ska undersökas, säger Buch-Jepsen till danska TV2.

Undersökningen ska också bedöma hans farlighet, vilket var det som fick Madsen att via sin advokat Betina Hald Engmark att först motsätta sig undersökningen. Resultatet av undersökning är avgörande för vilket straff Madsen kan dömas till, om han ska få ett tidbegränsat straff eller förvaring på obestämd tid. Det sistnämnda är den enda strafform, vid sidan om livstids fängelse, som inte är tidsbegränsad, Till det döms brottslingar som dömts för personfarlig kriminalitet eller sexualbrott och som bedömas vara för farliga för att få vistas ute i samhället.

Läs mer: