Erland Persson på Slättarp, Hunneberga, vill ha gården fossilfri. Bland annat producerar 39 solcellspaneler elektricitet som räcker till hela gårdens behov. FOTO: LENNART ANDERSSON
Erland Persson framför gården. På taket finns solfångarna som leder värmen ner till en ackumulatortank i källaren. Halva året värms gården på det sättet.

Solen ger all el som behövs

HUNNEBERGA Solen är viktig i driften på Slättarps gård utanför Hunneberga. Den ger el till hela gården, och värmer den halva året. Lantbrukaren Erland Persson driver gården ekologiskt sedan 1997 då han gick över till att bli kravodlare – och försöker på alla sätt få den fossilfri.

På Eslövs näringslivsdagar fick Erland gå upp på scenen och ta emot kommunens energipris för sin målmedvetna miljösatsning.
Han tyckte det var trevligt och fick, förutom äran, även en check på 5 000 kronor. Erland Persson visar gärna Skånskan hur han ordnat till en miljövänlig gård.
Raps, vete, havre och åkerbönor odlas på 45 hektar.
39 solcellspaneler är sedan tre år monterade på en ställning framför gården, invid gödselstacken. De producerar cirka 10 000 kilowattimmar el årligen. Det räcker i princip till gårdens behov.
Om solen skulle skina alldeles exceptionellt mycket under en period har Erland Persson möjlighet att sälja det via vanliga elnätet som Skånska Energi har koncession på och som gården är ansluten till.
Är vädret dåligt under en tid och solen inte visar sig kan han istället köpa el som levereras via nätet.

En växelriktare gör om likströmmen till växelström som kan användas på nätet. Erland Persson är mikroproducent för Skånska Energi. Han måste köpa mer el än han gör av med.
På gårdens tak sitter sedan 1990-talet solfångare som värmer vatten. Solenergin leds till en ackumulatortank i källaren. Halva året räcker det till för att klara varmvatten och värme i huset.
Ruggiga dagar sätter Erland Persson fyr i vedpannan för att täcka upp när solen inte vill visa sig.
Hustrun är när Skånskan kommer på besök ute och kör med enda bilen på gården som används, en Nissan Leaf elbil som räcker tio mil på sommaren och fem på vintern. Vintertid drar elbilen mer kraft till kupévärme.
Det gäller att planera lite innan de beger sig mot Helsingborg eller Ängelholm. Där måste finnas en snabbladdare, så att kosan kan ställas tillbaka mot Slättarps gård utan att räckviddsångest uppstår.
Solfångaren köptes som byggsats medan solcellerna köptes av Windon, som även monterade dem. De är svensktillverkade i värmlänsdka Glava. Ackumulatortanken var dyrast. Två gånger med tio års mellanrum har han fått byta ut styrenheten på solfångaren när blixten slagit ner och förstört elektroniken.

Senaste miljösatsningen på gården är att han köper syntetisk HVO-diesel till traktorn och tröskan. Den är fossilfri och tillverkas huvudsakligen av olika restprodukter och avfall, som vegetabiliska och animaliska fetter och oljor.
Erland hade gärna ordnat bort plasten som används på gården.
– Sen är ju samhället i övrigt inte fossilfritt. Vi hade gärna haft en gång- och cykelväg längs 104:an mellan Harlösa och Gårdstånga. De har släckt gatubelysningen och det är omöjligt att cykla eller gå till Hunneberga när det är mörkt.
Erland Persson har väldigt länge intresserat sig för miljöfrågor och läste tidigt klassiska böcker på området.
Redan som liten pojke läste han amerikanskan Rachel Carsons Tyst Vår, som varnade för bland annat kvicksilverutsläpp, samt Georg Borgströms böcker om människans rovdrift på naturen och utfiskning av haven.

Två senare miljöskandaler inspirerade också.
Erland Persson var nere i Tyskland något år efter att en av världens största jordbruks- och kemikoncerner BASF råkade ut för en stor brand i en kemikaliefabrik och det spreds gifter via floden Rhen ända ner till Holland.
Ett annat bolag, Mosanto, satsade på genmanipulation av utsädet – så att det blev beroende av de egna produkterna.
– Då blev bonden inte bara dräng åt banken – utan även åt Mosanto. Det ville jag inte vara med på, säger Erland Persson som säger att han miljömedvetenheten vuxit fram som en successiv process.
Ett annat projekt han är inblandad i är i Löberöd. De är åtta lantbrukare som driver en flispanna som säljer värme till kommunen som använder den till Ölyckeskolan, Ölyckehemmet samt ett Ebo-hyreshus. Man köper skogsflis. Där finns också solceller.

Dagens fråga

Tränar du på gym regelbundet?

Loading ... Loading ...

Webbkryss