Staffan Persson är enhetschef för Barnahuset samt Kriscentrum Mellersta Skåne. Båda enheterna finns i Lund men på olika adresser. FOTO: Joakim Stierna
Personal från många olika professioner fanns på plats i auditoriet för att lyssna på de olika föreläsarna som talade under dagen.
Åsa Landberg, Stockholm, pratade om Barnahusens utveckling sedan starten för ett decennium sedan.

Barnahus tio år i tjänst

lund För tio år sedan var det barnahus som startade på Biskopsgatan i Lund ett av de första i sitt slag i Sverige.
Sedan dess har barnahus startats över hela landet och på många håll i Norden och Europa.
Under två dagar har jubileet uppmärksammats genom ett seminarium på Kulturen.

Under onsdagen fanns 120 representanter för alla barnahus i Sverige på plats.
Under torsdagen låg fokus på inbjudna från de professioner som arbetar på och kring Barnahuset Mellersta Skåne, uppgav Staffan Persson, enhetschef.
Själva idén med ett barnahus är att vid misstanke om misshandel och/eller övergrepp samla alla olika yrkesgrupper under ett och samma tak. Det är de professionella som ska flytta på sig, inte barnet.
Polis, åklagare, juridiskt ombud, barnmedicin, barnpsyk och socialtjänst samverkar kring det utsatta barnet.
Med teknikens hjälp kan alla berörda lyssna på barnets berättelse trots att flickan eller pojken sitter i avskildhet i ett rum med den polis som förhör.

Staffan Persson berättar att antalet anmälningar om misshandel och övergrepp i Lund med samverkanskommuner ökade något för fem år sedan, men att nivån har stagnerat.
– Antalet ligger kring 300 per år. Det innebär ungefär ett ärende per arbetsdag under hela året, säger han.
Fortfarande kan verksamheten utvecklas menar han. Till exempel är inte polisresurserna i Eslöv, Höör och Hörby optimala.
De medicinska insatserna kan också stärkas. Forskning visar att utsatta barn kan få sociala, psykiska och fysiska men långt upp i åldern, även som vuxna.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Brukar du åka tåg?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×